search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Minister: militairen in Mali leveren geweldige prestatie


Minister Ank Bijleveld en Commandant der Strijdkrachten (CDS) Rob Bauer bezochten half maart de ongeveer 250 Nederlandse militairen in Mali. Volgens de minister leveren de militairen een geweldige prestatie: “Mali kan vooralsnog niet zonder de VN. De VN niet zonder Minusma. En deze missie niet zonder Nederlandse hulp. Als ik deze missie met enige afstand bekijk, zie ik een multinational in oorlogs- gebied. Een wereldbedrijf dat ondanks de hitte, het woestijn- zand en de ingewikkelde logistiek niet alleen draait en func- tioneert, maar ook nog eens winst boekt. Dat is een geweldige prestatie.” Een aantal militairen ontving de VN-medaille voor negentig dagen inzet. Bijleveld praatte met militairen uit Bamako, Gao en Kidal en bezocht daar ook het Togolese veld- hospitaal. Er was kritiek op dit hospitaal in het rapport over het onderzoek naar het fatale mortierincident in Mali van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens Defensie is de situatie in het ziekenhuis inmiddels verbeterd. De minister en de CDS zagen tijdens hun bezoek ook hoe oude munitie werd bekeken en ontmanteld. (LvD)


Minister Bijleveld in gesprek met medici in het Togolese veldhospitaal. Foto: ministerie van Defensie


Meer veteranen deden beroep op ombudsman


Het aantal veteranen of hun relaties dat zich wendde tot ombudsman steeg in 2017 (152) ten opzichte van vorig jaar (119). Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nationale ombuds- man, tevens Veteranenombudsman. De ombudsman advi- seert, verwijst door of bemiddelt. Begin dit jaar waren er nog tien klachten uit 2017 onder behandeling. Het merendeel is Joegoslaviëveteraan, gevolgd door Libanonveteranen. In het verslag wordt ook de opvallende stijging genoemd van het aantal Nieuw-Guineaveteranen dat een beroep doet op de ombudsman. Klachten hadden onder meer betrekking op


inkomstenvoorzieningen, nazorg en erkenning. Veteranenon- derwerpen waar de ombudsman in 2018 aandacht voor heeft zijn de klachtenafhandeling Defensie, re-integratie (zie ook pag. 6-7), de toename van juridische procedures en de struc- turele ondersteuning voor veteranenontmoetingscentra. Er was ook een meer algemene conclusie in het jaarverslag: instanties laten burgers, kinderen en veteranen onnodig lang in onzekerheid. In het verslag worden instanties opgeroepen actief in contact te treden met de mensen die afhankelijk zijn van hun dienstverlening. (LvD)


Marinierskapel zamelt ruim 12.000 euro in voor veteranenactiviteiten


Eind 2017 speelden de muzikanten van de Marinierskapel de pannen van het dak tijdens een benefietconcert voor veteranen. Donderdag 29 maart nam de directeur van het Veteraneninstituut, kolonel Ludy de Vos, de cheque in ont- vangst. Het bedrag komt ten goede aan de Stichting Onder- steuning Veteranenactiviteiten. Op 17 december 2017 vond het benefietconcert plaats in het Chassé Theater Breda. Onder leiding van chef-dirigent Arjan Tien trakteerde de kapel de 700 bezoekers op een wervelend optreden. Ook werden topartiesten als trompet- tist Eric Vloeimans en cabaretière Karin Bloemen begeleid. De totaalopbrengst bestond uit 12.500 euro voor de Stich- ting Ondersteuning Veteranenactiviteiten en 7500 euro voor de wederopbouw van het eiland Sint Maarten. Kolo- nel De Vos nam de cheque in ontvangst uit handen van de commandant van de Marinierskapel, majoor der mariniers Albert Doosjen en de secretaris van de Stichting Vrienden van de Marinierskapel, luitenant-kolonel der mariniers b.d. Bert Aben. In zijn dankwoordje complimenteerde kolonel De Vos de inzet van de Marinierskapel en gaf aan dat het


geld bij de Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten welbesteed is. “Ik heb grote waardering voor de visie en de inzet waarmee de Marinierskapel dit benefietconcert heeft georganiseerd. Met dit bedrag kan de Stichting Ondersteu- ning Veteranenactiviteiten veel waardevolle bijeenkomsten en initiatieven een duwtje in de rug geven.” (JK)


april 2018 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65