search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag Bijdrages: Sophie Baak, Jos Morren en Hein Scheffer Heidagen


Een keer per jaar trekt het bestuur van het Veteranen Platform (VP) zich met de adviseurs terug in een veteranenhotel om het afgelopen jaar te evalueren en het beleid bij te stellen. Tijdens deze heidagen is een aantal onderwerpen diepgaand besproken. Een aantal daar- van wil ik graag hier met u delen. Het traditionele veteranentenue en daarmee het tenue van het bestuur bij officiële gelegenheden bestaat op dit moment uit een blauwe blazer en grijze broek. Het bestuur heeft besloten voor officiële gelegenheden voortaan een moderner en eenkleurig donker kostuum te dragen. Het tenue voor het erecouloir blijft de blauwe blazer met grijze broek of donker kostuum. Aange- sloten organisaties bepalen hun eigen tenue, daar is niets aan veranderd. Ook is gesproken over herdenkingen. Het VP streeft ernaar herdenkingen zo lang mogelijk voort te zetten. Ook al zijn de veteranen die aan bepaalde missies hebben deelgenomen niet meer onder ons, het herdenken van hun inzet blijft van belang, opdat zij niet worden vergeten. Daarnaast ontstaan er steeds meer lokale en kleinschalige herden-


kingen rond eigen monumenten. Het VP is een voorstander van regionale of eenheidsherdenkingen, dicht bij de (nabestaanden) van de veteranen, waar postactieve en actief dienende vetera- nen eenvoudig aan kunnen deelnemen. Daarnaast in ieder geval jaarlijks één nationale militaire herdenking. Ten slotte het inrichten van een nationale monumententuin centraal gelegen in Nederland voor monumenten die bijvoorbeeld meekomen uit missies of van kazernes die worden gesloten. Het nog op te richten ISAF-monument bij- voorbeeld zou daar een plaats kunnen krijgen. Onze Raad van Advies heeft gewezen op het vastleggen van onze standpun- ten in de Maatschappelijke Klank- bordgroep van het ‘Indië-onderzoek’. Om daarmee een vaste koers te blijven varen en achteraf verantwoording aan u af te kunnen leggen. Dat heeft geleid tot een notitie met uitgangspunten waarin helder is weergegeven hoe wij de belan- gen van de Indiëveteranen en nabe- staanden in het onderzoek behartigen. Deze notitie kunt u vinden op de site van het VP (www.veteranenplatform.nl).


Ook hebben we tijdens de heidagen gesproken over de inbreng van het VP in de binnenkort te verschijnen Veteranennota. Tekstvoor- stellen zijn bij de Hoofd Directeur Personeel Defensie ingediend. Ten slotte is gesproken over dertig jaar VP. Volgend jaar is een lustrumjaar waarin een aantal activiteiten wordt georganiseerd om deze heugelijke gebeurtenis op te luisteren. Op zaterdag 17 maart vierde de Stich- ting Veteranen Kunst (SVK) haar tiende verjaardag in de Kumpulan op land- goed Bronbeek. De SVK biedt veteranen een platform om hun uitingen van kunst te delen met andere veteranen en de samenleving. De SVK is op veel vete- ranenactiviteiten aanwezig. Ik wil de SVK vanaf deze plaats nogmaals felici- teren met het 10-jarig bestaan.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Mei


Het is alweer bijna mei, met het eerste zomerweer en de Nationale Dodenherdenking. Wat een wonderlijk contrast elk jaar. De bomen weer vol in het blad en de minuut stilte met elkaar. Maar na Dodenherdenking is er Bevrijdingsdag en dat is een feest. We mogen daarbij nooit vergeten dat vrede niet vanzelf- sprekend is, daar zijn offers voor gebracht. Bij het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) beseffen we dat elke dag weer. Door de verhalen van oorlog en geweld in de spreek- kamers, door wonden die soms niet meer helen. Dat moet je accepteren en daar zijn soms ook rituelen voor nodig. Op deze foto staat een bloemstuk afgebeeld, dat is neergelegd bij het monument van het Militair Ereveld Grebbeberg bij Rhenen tijdens een dodenherdenking. Een klein bloemstuk, maar een groot gebaar. Dat is wat we bij het LZV ook graag willen maken, voor de offers die zijn gebracht. Welke dan ook. Want het is alweer bijna mei. (JM)


Website: www.lzv-groep.nl, info Veteranenloket op pag. 48. april 2018 Foto: Jos Morren 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65