search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INTERVIEW MET GERRIT VALK OVER FEITEN EN FICTIE Foute Nederlanders in


Voorzitter van het Veteraneninstituut en historicus Gerrit Valk publiceerde een studie over Nederlandse SS’ers die na de Tweede Wereldoorlog dienden in Nederlands-Indië en Korea. De redenen van de oud-SS’ers daarvoor varieerden. Veelal werden ze door de rest geaccepteerd vanwege hun training en gevechtservaring, die aan het front uitermate bruikbaar waren.


Door: Christ Klep Foto: Karin Stroo


Volgens Mak dienden naar schatting vijftien- tot dertigduizend Neder- landse oud-SS’ers in Nederlands- Indië. Die konden zich zo rehabilite- ren en Nederland beschikte tegelijk over grote aantallen ervaren solda- ten. Mak zat er flink naast. Was deze stelling waar, dan zouden zowat alle Nederlandse SS’ers na 1945 richting Nederlands-Indië zijn afgereisd! Na zware kritiek corrigeerde Mak het aantal tot ‘incidentele gevallen’. Oud-Kamerlid en huidig voorzitter van het Veteraneninstituut Gerrit Valk kan er wel om glimlachen. Valk publiceerde vorig jaar Vechten voor vijand en vaderland. SS’ers in Nederlands-Indië en Korea (zie Checkboek 10-2017). Een studie waarvoor hij onder meer in het archief van de Bijzondere Rechts- pleging dook. Aanleiding was overi- gens Valks speurtocht naar Melchert Schuurman. Deze zangleider en componist voor de Nationaal-Soci- alistische Beweging (NSB) en Weer- baarheidsafdeling (WA) had zich na de oorlog aangemeld voor dienst in Nederlands-Indië. Reden voor Valk om dit braakliggende historische terrein nader te onderzoeken.


G 26 april 2018


eschiedschrijver Geert Mak maakte het in zijn klassieker De eeuw van mijn vader wel erg bont.


Middel tot rehabilitatie Vooronderstellingen en verhalen


zijn er genoeg geweest, benadrukt Valk, over Nederlandse SS’ers en andere mannen die voor de Duitsers vochten. Hij maakt in Vechten voor vijand en vaderland echter korte metten met geruchten over straf- bataljons gevuld met Nederlandse oud-SS’ers of het idee dat de Neder- landse overheid actief oud-SS’ers aanwierf om in Nederlands-Indië of


Korea (1950-1953) het zware werk op te knappen. “Daar is in de archieven simpelweg geen bewijs voor te vin- den”, aldus Valk. Niet dat de gedachte om oud-SS’ers en andere ‘foute Nederlanders’ naar Nederlands-Indië of Korea te stu- ren in sommige kringen volkomen vreemd was. De katholieke bis- schoppen bijvoorbeeld zagen hier wel een vorm van christelijke naas- tenliefde in. De voormalige SS’ers


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65