search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkboek Bijdrages: Gielt Algra en Fred Lardenoye


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Lucky Shot


Op 12 januari 2008 veran- derde het leven van Marc van de Kuilen resoluut. In een gevechtsactie in Afgha- nistan raakte de toenmalige militair zwaargewond en als gevolg daarvan werden zijn beide benen geamputeerd. Al snel bleek dat de onfor- tuinlijke veteraan door eigen vuur gewond was geraakt. Is dat al opmerkelijk, wie het boek Lucky Shot van Telegraaf-journalist Eddy Veerman leest, valt van de ene verbazing in de andere. Zoals al eerder bekend werd, wijst kolonel Harold de Jong er in het boek op dat ook de gebrekkige voorbereiding op bataljonsniveau debet was aan het incident. De Jong was een van de onderzoekers naar het eigenvuurincident waarbij de Nederlandse militairen Aldert Poortema


Kleihuid


‘Harvey kneep zijn oog dicht. De huid was goed geheeld en toch had het geheel geen herkenbaar menselijk aanzien gekregen. Het ging maar om een paar scheve centimeter, en toch: ademen zonder neusgaten. Eten zonder mond. Spre- ken zonder lippen.’ Aldus de beschrijving van de schrijfster van de afschuwe- lijke verwondingen die de gewone Britse soldaat Harvey Cole heeft opgelopen in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Harvey zou gaan behoren bij wat de Fransen de geules cassées zouden gaan noe- men: kapotte smoelen. Voor de rest van hun leven waren zij veroordeeld om hun aan- gezicht te verschuilen achter maskers, opdat ze niet door de dorpsjeugd als vogelver- schrikker werden weggezet.


28 april 2018


en Wesley Schol om het leven kwamen. In het boek wordt het incident aan de hand van de betrokkenen tot in de details beschreven, compleet met een luchtfoto die laat zien van waaruit de twee Nederlandse eenheden elkaar met vuur bestookten. Onder de ooggetuigen is ook degene die Van de Kuilen beschoot, in de veronderstel- ling dat hij de taliban in het vizier had. Onthutsend is het om te lezen dat deze mili- tair al vrij snel op het matje werd geroepen en min of meer ‘beschuldigd werd’ van dit feit. ‘Pislink’ is Van de Kuilen als hij dit jaren later hoort bij een ontmoeting met de veteraan die getergd door schuldgevoelens PTSS ont- wikkeld heeft. Van de Kuilen zelf heeft zich daarentegen op een bewonderenswaar-


De andere hoofdpersoon is de Britse officier Rupert Atkins, die getroffen is door die andere verwonding die zo bekend werd in de Eerste Wereldoorlog: shellshock. De psychische aandoening, die vele benamingen heeft gehad van soldiers heart tot en met wat nu PTSS wordt genoemd. Beiden komen door omstandigheden op dezelfde kamer te liggen in een revalidatieoord achter het front. Daar krijgen zij de gelegenheid elkaars levens- verhaal te horen en worden de karakters ingevuld. Alles met als achtergrond die ver- schrikkelijke loopgraven- oorlog die zich nu alweer honderd jaar geleden afspeelde. De schrijfster schrijft in haar verantwoor- ding dat ze geïnspireerd is geraakt door onder meer het werk van Barbusse, Erich


dige wijze hersteld en pakt al snel met zijn aangeboren fanatisme het sporten op als hij in aanraking komt met rolstoelbasketbal. Zijn sportieve hoogtepunt beleeft hij met de plaatsing voor de Paralympics via enkele zin- derende wedstrijden op het EK in 2015 waarin hij een hoofdrol vervult. De slot- woorden van het boek zeggen alles over zijn gemoedstoe- stand: ‘Misschien ben ik wel geboren voor het geluk.’ (FL)


Lucky Shot. Marc van de Kuilen: Van oorlogsdrama naar paralympische droom – Eddy Veerman 188 pagina’s, geïllustreerd 19,95


Arko Sports Media, Nieuwegein www.sportsmedia.nl ISBN 9789054724049


Maria Remarque, Ernst Jünger en Graves. Dat ze haar klassiekers kent, is te merken. Ook noemt ze het werk van Dalton Trumbo: Johnny got his gun. Voor mij was het dit laatste werk waar ik, vooral gevoelsmatig, de meeste overeenkomsten mee zag. Een ander boek waar ik keer op keer aan moest denken was La Chambre des Officiers van Marc Duhain. Dat boek heb ik destijds in één keer uitgelezen en ook dit boek nodigde hiertoe uit. (GA)


Kleihuid – Herien Wensink 288 pagina’s 19,99 (e-book 12,99)


Uitgeverij Arbeiderspers, Amsterdam www.singleuitgeverijen.nl ISBN 9789029510400


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65