search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up Bijdrages: Linde van Deth, Johan Kroes, Fred Lardenoye en Janke Rozemuller


Ombudsman onderzoekt re-integratie ziek Defensiepersoneel


Nationale ombudsman en tevens Veteranenombudsman Reinier van Zutphen start een onderzoek naar de re-integratie van zieke veteranen en militairen. Het afgelopen jaar ontving de ombudsman tientallen klachten van Defensiepersoneel over onvoldoende begeleiding en aandacht na een ziekmel- ding, waardoor veteranen en militairen het gevoel hadden aan hun lot overgelaten te worden. De ombudsman bekijkt of Defensie wel voldoet aan de bijzondere zorgplicht voor


veteranen, zoals vastgelegd in de Veteranenwet. Defensie gaf al eerder aan dat zij zorgvuldiger om moet gaan met zieke werknemers. De ombudsman onderzoekt onder meer wat het personeel mag verwachten en wil van Defensie weten welke resultaten er op dat vlak geboekt zijn. De verwachting is dat het onderzoek in oktober afgerond wordt. (LvD)


Defensienota: oprichting Nationaal Fonds Ereschulden en steun Invictus Games


Er komt definitief een Nationaal Fonds Ereschulden. Dat blijkt uit de Defensienota Investeren in onze mensen, slag- kracht en zichtbaarheid die 26 maart werd gepresenteerd. Het fonds, dat afgelopen oktober al werd aangekondigd in het regeerakkoord, is bedoeld voor militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelo- pen tijdens missies in het buitenland. Verder staat in de nota dat militairen voortaan weer in uniform over straat mogen en dat Defensie het initiatief steunt om in 2020 de Invictus Games in Den Haag te organiseren. Dit laatste als eerbetoon aan de offers van veteranen uit binnen- en buitenland, aldus het ministerie. Een van de andere maat- regelen die in de nota worden aangekondigd is de verho- ging van de compensatieregeling voor het zogenoemde AOW-gat van 90 naar 100 procent. Door het ophogen van de AOW-leeftijd kunnen militairen en voormalig burger- medewerkers te maken krijgen met een AOW-gat. Dat gat wordt nu volledig gecompenseerd. (JR)


Nederlands succes tijdens de Invictus Games in Toronto. 2017. Foto: ministerie van Defensie


Overlevende Slag in de Javazee overleden


In Den Haag overleed op 16 maart veteraan Felix Jans. Hij was overlevende van de Slag in de Javazee. Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat deze slag plaatsvond. Jans diende op Hr.Ms. Kortenaer, dat als eerste geraakt werd. In


r Checkpoint 1-2017 vertelt hij over


de totale paniek, het ontbreken van leiding en de nacht die hij op een vlot doorbracht tussen de schietende eskaders. “Het was ieder voor zich en God voor ons allen.” Hij werd daarna krijgsgevangen gemaakt door de Japanners en tewerkgesteld aan de Birmaspoorlijn. Na de bevrijding zou hij met het Korps Mariniers dienen tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië. (LvD)


6


april 2018


Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65