search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Overleden 3O01 Op 28 december jl. is J.J. Gijsen,


aooodnd schipper, op 70-jarige leeftijd overleden.Hij was sinds eind 1997 met pensioen. Correspondentie: R. Bodifée (echtgenote), Banniersborg 55, 6228 AT Maastricht.


3O02 Op 26 januari jl. is Indiëveteraan Jan Twigt overleden. Twigt was SMA bij 4-10 RI en erelid van de Stichting Veteranen 4-10 RI. Hij leidde van 1990 tot 2014 op de jaarlijkse reünies de dodenherdenkingen. Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1947, ’48 en ’49. Ook werd hij onderscheiden met de Erepenning van de ANDO. Correspondentie: R. Twigt- de Vries (echtgenote), Balearen 25, 3524 EJ Utrecht.


3O03 Op 27 januari jl. is Bernardus


Zijlstra op 90-jarige leeftijd overleden. Zijlstra heeft van aug 1948 t/m mei ’50 gediend in Porong in Ned.-Indië bij het 8e Eskadron III Regiment Huzaren van Boreel. Correspondentie: T. Zijlstra, De Skatting 57, 8621 BV Heeg.


3O04 Op 7 februari jl. is Victor Wil- helmus Sabbé overleden. Sabbé heeft van jan 1947 tot febr ’50 bij de land- macht gediend in voormalig Ned.-Indië. Correspondentie: G. Sabbé-Bruin (echt- genote), Fahrenheitstraat 122-1H, 1097 PX Amsterdam.


3O05 Op 15 februari jl. is Indiëvete- raan P.J.M. Coopmans overleden. Coop- mans was op 25 mrt 1949 als dpl sld vertrokken met ss Volendam en op 9 okt ’50 weer naar Nederland teruggekeerd met ss Generaal Sturgiss. Hij diende bij het 425 Bataljon Infanterie bij de OST CIE. Correspondentie: G. Coopmans (zoon), Collierstraat 4, 1336 SJ Almere.


3O06 Op 24 februari jl. is H.J. ter Beek


overleden. Ter Beek heeft van 1948 t/m ’51 gediend als marinier in Ned.-Indië en Nieuw-Guinea. Correspondentie: L. ter Beek (zoon), Voltstraat 124, 5021 SE Tilburg.


3O07 Op 28 februari jl. is Nieuw-


Guineaveteraan Jan ter Huerne op 76-jarige leeftijd overleden. Ter Huerne heeft in 1962 als sgt gediend bij het 41e Bataljon Stoottroepen in Ned.-Nieuw Guinea. Hij was gelegerd in de omge- ving van Kaimana aan de zuidkust. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis met gesp, het Herin-


3D05 Veteranen, opgelet! Unit Victor is het nieuwe ‘zakmes’ voor vetera- nen, op je mobiel. Houd verbinding met je kameraden. Krijg het inzicht en de informatie die je zoekt. Zo kan je er als kameraden echt zijn voor elkaar, wanneer je dat wilt of nodig hebt. Samen staan we sterk. No Worries Com- pany brengt deze app uit voor de zomer van 2018. Nieuwsgierig? Wil je op de hoogte blijven? Bezoek website www.noworriescompany.com en meld je alvast aan. No Worries Company is een startende onderneming, voor en door veteranen.


april 2018 59


neringsinsigne Troepenmacht in Suriname (TRIS) en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: fam Ter Huerne, Zutphenseweg 6, 7251 DK Vorden.


Diversen 3D01 Aangeboden: prachtig Indone-


sisch houtsnijwerk voor een aantrek- k


kelijke prijs. Reacties: E.G. Hayes, tel: 06-51216865.


3D02 Herman Zarink, ex-bottelier, was


in 1956 met D 804 Hr.Ms. Kortenaer op weg naar Sorong. De laatste plaats die aangedaan werd, was Singapore. Wie weet de aankomst- en vertrekdatum van deze reis? Reacties: H. Zarink, Wil- lemkloosstraat 96, 7412 CV Deventer, e-mail: zarink.rouwendal@home.nl.


3D03 In 1961/’62 was Jos Sanders in Nieuw-Guinea als dpl aan boord van HMUtrecht. Op een gegeven moment had zich een situatie ontwikkeld die bijna tot een muiterij leidde. Dit ein- digde met een periode van zo’n tien dagen waarin de officieren met pistolen rondliepen en de bemanning, als een soort straf, dagelijks de sloepen hand- matig moesten vieren en weer optake- len, wat knap zwaar was. Waarom is dit zover gekomen? Graag zou hij van anderen, en zeker van de toenmalige officieren, hierover hun beleving willen horen. Ongetwijfeld hebben het slechte eten, het lang van huis zijn en spannin- gen er wat mee te maken. Reacties: J. Sanders, De Verver 59, 5506 BJ Velhoven, tel: 040-2535206, e-mail: jossanders@chello.nl.


3D04 In 1997 was Frank ter Horst in Knezevo (Bosnië) gelegerd met SFOR 2 bij 103 Verkenningsbataljon uit Seedorf. Eind vorig jaar was het twintig jaar later dat hij er weer was. De meelfabriek stond er nog precies hetzelfde bij als toen. Ook de bar bij de ingang was nog precies hetzelfde. Op een raam bij de meelfabriek was de tekst Bravodome te zien met een vogel met baret erop. Wie weet hoe deze vreemde vogel hier terecht is gekomen? Reacties: F. ter Horst, Blauwe Reigersingel 117, 2496 HB Den Haag, e-mail: frankcnd@hotmail.com.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65