search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Veteranen op de arbeidsmarkt FUNCTIONEEL BEHEERDER UWV WERD ALS RESERVIST UITGEZONDEN Mr. Positivo in


Afghanistanveteraan Rosanno Sambajon is al 25 jaar als reservist in dienst bij Defensie. “Reservist zijn is een way of life. Ik doe het met ontzettend veel plezier en ben er trots op.” Hij werkte als functioneel beheerder bij het UWV toen de kans op een uitzending als Natresmilitair zich voordeed. De bijnaam Mr. Positivo kreeg hij daar niet voor niks. Als datamanager bij de sectie inlichtingen en veiligheid (G2) deed de reservist zeven maanden lang zeer gemotiveerd en enthousiast zijn werk.


Door: Linde van Deth Foto: Eva Klijn-AVDD


dat er reservisten gezocht werden. Hij bezocht een informatieavond en toen ging het toch een beetje kriebelen. Inmiddels is hij ruim 25 jaar reservist bij het Korps Nati- onale Reserve (Natres). “Hoewel ik mijn dienstplicht bij de verbin- dingsdienst als een leuke tijd heb ervaren, sprak het me niet aan om fulltime militair te worden. Dit is een geweldige mix, je bent militair én hebt een burgerbaan. Het is zo gaaf om dit te doen naast je dage- lijkse werk. Zo blijf ik betrokken bij Defensie. Ik heb veel verschillende functies mogen uitvoeren. Ik heb heel veel kunnen zien en leren en ik heb mijn uitzendervaring gehad.” Een reservist kan iedereen zijn, ver- telt hij. Van student tot huisvrouw tot de directeur van een bank. Door reservist te zijn, kunnen ze iets heel anders doen dan in hun werk of stu- die. “Ikzelf wil op deze manier mijn maatschappelijke bijdrage leveren. En dat doe ik met heel veel plezier en trots.” Hij vervulde verschillende functies bij de Natres, van geweer-


N 44 april 2018


a zijn dienstplicht in 1990 ontving Rosanno Sambajon een brief van Defensie waarin stond


schutter klom hij op tot plaatsver- vangend groepscommandant en hoofd verbindingen en onderhoud tot onderofficier Berichtenkan- toor. Reservisten worden voor heel diverse taken ingezet, onder meer in de bewaking en bijvoorbeeld op Prinsjesdag. “Bij de beveiliging van de top van de Nuclear Security Summit zijn bijvoorbeeld reservis- ten betrokken.” Sambajon werkt nu als reservist in de functie van sergeant-majoor communicatie bij


‘Ze noemden me de dataschuiver’


het Bureau Reservisten van de staf Commando Landstrijdkrachten. “Dit is een van de leukste functies tot nu toe.”


Inlichtingen Sambajon had aangegeven dat hij als


reservist uitzendervaring zou willen opdoen. Zijn manager bij het UWV was toevallig ook reservist. Toen er


Natresmilitair Rosanno Sambajon in Tarin Kowt.


tekorten waren en er een inlichtin- genfunctie ingevuld moest worden op Kamp Holland in Uruzgan, werd hij gevraagd. Bij het UWV werkte hij eerst zijn vervanger in, waarna hij fulltime in dienst trad bij Defensie met de wetenschap dat er daarna weer een plek voor hem was bij het UWV. In 2009 was hij twee weken in Uruzgan om ingewerkt te worden en in 2010 vertrok hij voor zeven maanden voor een ICT-taak bij de sectie inlichtingen en veiligheid van TFU 8. “In de sectie gaat het erom dat van alle informatie die binnen- komt, inlichtingen worden gemaakt op basis waarvan de commandant de beslissingen neemt. Ik zorgde als datamanager voor de versprei- ding van alle binnenkomende data, waarna die geanalyseerd konden worden door de juiste personen. Ze noemden me de dataschuiver”, zegt hij met een lach. “Ik heb toen als reservist een beroeps vervan- gen. Ik als ICT’er en reservist deed dat toch maar even. Dat geeft een kick en ik ben er serieus trots op.” Als reservist werd hij niet anders behandeld, al waren zijn collega’s soms wat beschermend. “Ik wilde alles meemaken, dat is mijn drive.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65