search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Schelde is evenwel de zwaarste en bloedigste slag op Nederlands grond- gebied geweest”, stelt Rus. En ook het grote aantal burgerslachtoffers bij deze strijd heeft ertoe geleid, in de woorden van Rus, “dat de bevrijding hier niet wordt gevierd, die wordt hier herdacht.” In de naoorlogse tijd heeft Rus er vaak genoeg over nagedacht of de arrestatie van De Groot iets te maken heeft gehad met zijn activiteiten. Hij heeft het van zich af kunnen zet- ten en een leven opgebouwd. Hij maakte een geweldige carrière door als ingenieur bij Rijkswaterstaat, met als hoogtepunt het voorzitterschap van projectgroepen voor het beheer en de inrichting van de Oosterschel- dekering. Hij trouwde en kreeg drie dochters. Zijn vrienden van het ver- zet bleef hij zien en het is volgens Rus “een vriendschap die je niet kunt uit- drukken.” Hij heeft die vriendschap ook ingezet om zijn eerste comman- dant, Daan Kloosterman, te blijven bezoeken en te steunen. Kloosterman kon het niet van zich afzetten en werd blijvend achtervolgd door de trauma’s die hij aan de spanningen had overgehouden. Dit leidde zelfs tot een suïcidepoging en opnames en behandelingen, waarbij Rus hem dan bezocht. Ondanks het grote leef- tijdsverschil tussen hen beiden was het gedeelde verzetsverleden voor de rest van het leven van Kloosterman de doorslaggevende factor voor hun hechte vriendschap. Terugkijkend op zijn leven consta- teert Rus tevreden: “Jongen, wat heb ik allemaal mogen doen.” Maar hij gaat zeker nog door. Bij alle herden- kingen waar dat van hem gevraagd wordt, is hij present. Juist in dit Jaar van Verzet, zoals dat voor 2018 door vele organisaties, variërend van de Oorlogsgravenstichting tot het Natio- naal Comité 4 en 5 mei in het leven is geroepen met als doel de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden, wil hij hierbij van dienst zijn. “We moeten blijven herdenken, opdat we niet vergeten. Dit mag nooit meer gebeuren, ik blijf de vier vrij- heden van Roosevelt propageren.“


De verzetsgroep van Daan Kloosterman. Foto: privécollectie Jaap Rus


Ondercommandant van de verzetsgroep Marien de Groot (midden). Foto: privécollectie Jaap Rus


Jaap Rus (r ) met enkele andere leden van de verzetsgroep van Daan Kloosterman. Foto: privécollectie Jaap Rus


april 2018 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65