search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TENTOONSTELLING IN HET NATIONAAL MILITAIR MUSEUM Uruzgan Nu/Now


Politiepost weg Tarin Kowt-Kandahar.


Op 2 maart opende in het Nationaal Militair Museum (NMM) de tentoonstellingUruzgan Nu/ Now. Architect Jan Willem Petersen reisde in 2015 ruim twee maanden door de Afghaanse provincie en bezocht tientallen Nederlandse wederopbouw- projecten. De tentoonstelling laat twintig projecten in detail zien. “Je hoort soms zeggen dat de Neder- landse inzet in Uruzgan van 2006 tot 2010 voor niets is geweest”, stelt NMM-conservator Dirk Staat, “maar de werkelijkheid ligt een stuk genuanceerder. Dat willen we laten zien.”


Door: Christ Klep Foto’s: Jan Willem Petersen


42 april 2018


wee redenen brachten Petersen naar Uruzgan. Hij vond het wonderlijk dat er geen bevredi- gend antwoord was op de vraag in hoeverre de missie zinvol was geweest. En dat terwijl


de Uruzganmissie toch uniek is. Natuurlijk, in 2011 verscheen de regeringsevaluatie-Uruzgan en de Tweede Kamer sprak bij tijd en wijle over de provincie. “Maar wat precies de impact van de Nederlandse inzet aldaar was, daar is nog altijd weinig zicht op”, stelde Petersen vast. Ook had hij als architect een puur professionele belangstelling. “De wederopbouwmissie in Afghanistan is de grootste ooit. Er zijn ruim 128.000 projecten en programma’s ondernomen door de internationale gemeenschap. Diplomaten of militairen bestierden de meeste projecten. Het is toch raar om een commandant van een pantserinfanteriebataljon te vragen om opeens scholen te gaan bouwen?” Als architect denkt hij in ter- men van het afstemmen van projecten op de lokale con- text, maar aan die expertise ontbrak het nog wel eens, benadrukt Petersen. Toen Petersen in 2015 met zijn plan om de Nederlandse projecten te inspecteren bij de ambassade in Kabul langsging, was de reactie positief. Petersen schreef een dik rapport met analyses en lessen, dat hij eind 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65