search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Wim Seelen: “We willen niet shockeren, maar confronteren”


waarom hebben we eigenlijk geen museum in Limburg?” Zo gezegd, zo gedaan. De onderne- mer bedacht een gewaagd concept: de Tweede Wereldoorlog door de ogen van een Duitse parachutist met de fictieve naam August Segel. See- len liet dertien diorama’s ontwerpen voor zijn museum dat gevestigd werd in een voormalige burge- meesterswoning in het Limburgse plaatsje Beek, nabij Maastricht. Dit fraaie en ruime pand biedt plaats aan de diorama’s waarin de hele Tweede Wereldoorlog voorbijkomt, van de opkomst van het nazisme tot de ondergang van Hitler in zijn Berlijnse bunker in april 1945. See- len: “August begint euforisch, als hij zich aanmeldt voor de dienst in 1935. Als para wordt hij als een van de eersten ingezet, maar hij eindigt verbitterd in Berlijn waar hij zwaar- gewond of omgekomen is. Dat laten we in het midden.”


NSB’er Tot protesten heeft deze bijzondere


invalshoek volgens Seelen nog niet geleid. “Ik moet wel bijna wekelijks uitleggen dat Hitler niet naar Argen- tinië is gevlucht.” Hij herinnert zich een anekdote van een joodse bezoeker die bij het diorama van


Nederlandse NSB’ers op een origi- neel paspoort de foto van een van zijn beste vrienden meende te her- kennen. “Dat klopte ook, alleen was het diens vader. Bleek dat die vriend nooit had durven bekennen dat zijn beide ouders fout zijn geweest in de oorlog. Uiteindelijk was die joodse man heel vergevingsgezind; de twee zijn met beide echtgenotes samen naar het museum gekomen.” Seelen geeft toe dat er ook kritische reacties op het museum komen. “Maar we brengen het verhaal neutraal en dat wordt herkend. Het mooiste vond ik de krantenkop ‘Een museum om over na te denken’. Of de omschrijving van een andere journalist: ‘Een levend geschiede- nisboek’. Dat is precies wat ik wil bereiken.” Dat er sinds de opening van het museum op 3 mei 2013 ruim 40.000 bezoekers zijn geweest, stemt hem tevreden. “We hebben nu ongeveer 8,5 duizend bezoekers per jaar en we stijgen nog steeds. Ik ben ermee begonnen vanuit het idee om van mijn hobby mijn werk te maken. Maar ik blijf ondernemer, uiteinde- lijk moeten de bezoekersaantallen de kosten kunnen dekken.”


Stalingrad Naast de felrealistische wassen beel-


den wordt de oorlog nog tastbaarder gemaakt door filmbeelden en effec- ten die de zintuigen prikkelen. “We willen niet shockeren, maar wel confronteren. Het moet een beleving zijn.” Zo ervaart de bezoeker dat hij letterlijk meetrilt waardoor aan het oorlogsgeweld in beeld en geluid nog een extra dimensie wordt toe- gevoegd. “Daar hebben we een tril- lende vloerplaat voor ingebouwd. En in de ruimte waar het diorama staat over de beruchte Slag bij Stalingrad is het ook bewust 5 graden kouder. Dat versterkt het beeld van de vrieskou waarin de nazi’s een grote nederlaag hebben geleden.” De collectie bevat unieke attributen die Seelen dankzij zijn levenslange verzamelwoede heeft verworven. Zo is er de befaamde pistoolmitrailleur van prins Bernhard (zie kader) en de omstreden aquarel van Hitler. De laatste is afkomstig van de collectie van de Duitse Hermine Hoffmann, die ten tijde van de Eerste Wereld- oorlog als een soort peetmoeder voor de latere dictator fungeerde en met wie hij een jarenlange vriend- schap ontwikkelde. “Het gaat mij


natuurlijk om de geschiedenis, hier- mee vertel je toch ook wat over de band tussen Eerste en Tweede Wereldoorlog. Mijn stelling is dat de eerste niet in 1919 was afgelopen, maar pas in 1945. Ik ben ervan over- tuigd dat over 75 jaar die hele peri- ode als één grote wereldoorlog wordt gezien.”


Museum Eyewitness is te vinden in het Limburgse Beek, Maastrichter- laan 45. Voor veteranen is de entree 4,- in plaats van 10,- (op vertoon


van de veteranenpas). In 2018 geldt dat de partner en kinderen van de veteranenpashouder voor de helft van de prijs mee mogen. Zie ook www.museumeyewitness.nl.


Het machinepistool van prins


Bernhard We hebben er al eerder over bericht (o.a. Checkpoint 3-2013), de Erma-pistool- mitrailleur waarmee prins Bernhard in mei 1940 op Duitse vliegtuigen schoot vanaf het dak van Paleis Noordeinde. Wim Seelen: “Het wapen was in handen van Henk Visser, een wapen- verzamelaar en vriend van de prins. Hij verkocht het aan een bevriende verzamelaar, van wie ik het weer heb gekocht.” Over de authenticiteit van het wapen bestaat voor Seelen geen twij- fel. “Los van het wapen, waar er maar heel weinig van gemaakt zijn, is er het gedenkplaatje waarop staat dat prins Bernhard er in mei 1940 mee geschoten heeft. Bovendien heeft hij er zelf eerder over geschreven aan de hand van foto’s in wapenboeken en is er een speciaal vervaardigde wapentas bijgeleverd met de initialen van de prins.”


april 2018


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65