search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Uruzgan Nu/Now De tentoonstelling loopt tot 28 juni 2018.


Nationaal Militair Museum, Park Vliegbasis Soesterberg, Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest, www.nmm.nl (zie ook 3T04, pagina 53).


Provinciale gevangenis.


aan Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp mocht aanbieden. “Na de Uruzganmissie wordt weleens gesteld dat Nederland soortgelijke operaties niet meer zal uitvoeren. Maar ook bij de huidige brandhaarden in bijvoorbeeld Libië, Syrië of Irak is de bevolking onder- deel van het strijdtoneel. Civiele (weder)opbouw zal dan een wezenlijk onderdeel van missie-inzet blijven. Daarom is het cruciaal dat lessen uit Uruzgan worden geleerd. Als de VN Nederland zou vragen voor een nieuwe missie, dan gaan we gewoon.”


Stille imam De sterren waren Petersen gunstig gezind bij zijn


tochten door het nog altijd onrustige Uruzgan. Zijn begeleiders hadden genoeg vertrouwen om hem in de afgelegen districten te introduceren. Sommige bewo- ners vroegen zich af of Petersen – gewapend met lange baard, tulband, traditionele kleding en enkele zinnen pashtun – wellicht een ietwat stille rondreizende imam was. Als volk van krijgers konden ze Petersens lef wel waarderen. “Men snapt wel degelijk dat de Nederlan- ders probeerden om stammen niet voor te trekken, in tegenstelling tot de Amerikanen. Maar de inwoners zijn ook gefrustreerd dat vooral het lokale bestuur zo wei-


nig vervolg heeft kunnen geven aan alle initiatieven en projecten, na het vertrek van de internationale gemeen- schap.” Toch staat het buiten kijf, benadrukt Petersen, dat Uruz- gan de afgelopen jaren een uitzonderlijke transformatie heeft doorgemaakt. Daarvan getuigen een asfaltweg dwars door de provincie, betere openbare voorzieningen, internet, een elektriciteitsnetwerk, enzovoort. Deze tran- sitie was zonder westerse inbreng ondenkbaar geweest. De veiligheidssituatie is vaak nijpend, maar ook vloei- baar, zegt Petersen. Het is simpelweg onjuist dat de tali- ban Uruzgan weer hebben overgenomen. “Onveiligheid komt vaak voort uit de strijd tussen lokale machthebbers onderling, allerlei zakelijke belangen en wedijver met de regering in Kabul. Soms laat men dan de boel bewust escaleren. De media pikken dat toch te weinig op.” Welke hoofdconclusie trekt Petersen ten slotte uit zijn reis door Uruzgan? “Eigenlijk een nogal dubbele conclu- sie. De bredere ontwikkeling in Uruzgan valt niet te ontkennen. Maar bij de afzonderlijke wederopbouw- projecten gaat veel fout. Juist daar liggen de belangrijkste lessen.”


april 2018


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65