search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, her- denkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten. Voor volledige agenda reünies zie website www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten.


Reünies 3R01 Alle militairen die gediend


hebben op Java, zoals T-Brigade, V-Brigade, W-Brigade, X-Brigade en U-Brigade, ook niet-genoemde onderdelen zijn van harte welkom. Datum: 26 mei 2018. Locatie: Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Info en aanmelding (bekende adressen ontvangen een uitnodiging): Reünie- & nazorgcommissie 2-6 RI, Tijgerbrigade en Java, Marianne Pragt-Lankhuizen, Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet, tel: 010-4382758 of 06-25278220, e-mail: marianne.lankhuizen@gmail.com.


3R02 Reunie 4-2 RI. Datum: 26 mei 2018. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info: Henk Hoed, tel: 026-3819815 of Wilma Broekmeyer, tel: 06-52476807.


3R03 Reünie 43 Herstelcompagnie,


A-cie 41TDbat en pel’s 41 TDbat Steenwijkerwold. Datum: 9 juni 2018. Locatie: Johannes Postkazerne te Darp. Info en aanmelding: tel: 06-22984429, e-mail: 43hrstcie@gmail.com, website: www.43herstelreunie.nl, Facebook: Stichting 43 Herstelcompagnie.


3R04 Reünie PRT9, Uruzgan mrt-sept 2010.


Datum: 9 juni 2018. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info: Bert Haasjes, e-mail:


ag.haasjes@mindef.nl, aanmelden via: https://goo.gl/1RXEMS.


5R05 Reünie Geneeskundig


personeel UNIFIL, ook voor militairen van een ander dienstvak/wapen die nu ingedeeld zijn bij de GNKD. Datum: 15 september 2018. Locatie: Generaal Spoorkazerne te Ermelo. Info en aanmelding (vóór 15 juli): Kees Eijkelenboom, e-mail: kees.eykelenboom@gmail.com, website: http://www.unifilvereniging.nl.


52 april 2018 3H04 Dodenherdenking Koopvaardij.


Datum: 4 mei 2018. Locatie: Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg te Rotterdam.


Info: gemeente Rotterdam, Bureau Zelfstandigen en Scheepvaart, tel: 010-2062714.


3H05 Dodenherdenking Ereveld Loenen.


Datum: 4 mei 2018. Locatie: ereveld Loenen. Info: Oorlogsgravenstichting, tel: 070-3131093.


3H06 Herdenkingsplechtigheid, defilé,


symposium en herdenkingsbijeenkomst Wageningen. Datum: 5 mei 2018. Locatie: 5 Mei Plein te Wageningen. Info: het betreft een gezamenlijke activiteit van de gemeente Wageningen en Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (Wageningen45). Zie voor actuele info: www.wageningen45.nl. Info symposium, herdenkingsbijeenkomst (uitsluitend op uitnodiging) en defilé (deelname geallieerde en Nederlandse WO II-


Herdenkingen en vieringen 3H01 Herdenking ter nagedachtenis aan de gesneuvelden uit de gemeente Appingedam in Ned.-Indië. Datum: 24 april 2018. Locatie: crematorium Stilleweer, Woldweg 1, 9902 AA Appingedam (ontvangst: vanaf 13.30 uur, aanvang plechtigheid: 14.30 uur). Info: Secretariaat Stichting Indië Monument Appingedam, Aaltje Dijkema-Klimp, tel: 0596-623565, e-mail: aaltjemarsum@kpnmail.nl.


3H02 Nationale Dodenherdenking.


Datum: 4 mei 2018. Locatie: Nieuwe Kerk te Amsterdam (herdenkingsbijeenkomst voor direct betrokkenen en nabestaanden, uitsluitend voor genodigden) en officiële plechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam.


Info: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam, tel: 020-7183500, fax: 020-7183501, e-mail: info@4en5mei.nl, website: www.4en5mei.nl.


3H03 Dodenherdenking Grebbeberg.


Datum: 4 mei 2018. Locatie: Rhenen, militair ereveld Grebbeberg. Info: gemeente Rhenen, tel: 0317-612333.


veteranen, in beperkte mate aangevuld met andere veteranen op basis van een jaarlijks te kiezen thema, aanmelding gaat via eigen veteranenvereniging): Projectbureau Wageningen45, Postbus 1, 6700 AA Wageningen, tel: 0317-492522, e-mail: 4en5mei@wageningen.nl, website: www.wageningen45.nl.


3H07 Nationale viering van de bevrijding. Datum: 5 mei 2018. Locatie: het nationale startschot is ieder jaar in een andere provincie, ’s middags heeft iedere provincie (en Amsterdam) een eigen bevrijdingsfestival en ’s avonds is het afsluitende openluchtconcert in Amsterdam. Info: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam, tel: 020-7183500, fax: 020-7183501, e-mail: info@4en5mei.nl, website: www.4en5mei.nl.


3H08 Herdenking gevallenen van het


voormalig 1e Regiment Huzaren (1 RH). Datum: 8 mei 2018. Locatie: Monument voor de gevallenen van het voormalig 1e Regiment Huzaren (1 RH), Koninginnelaan te Voorthuizen (verzamelen: v.a. 10.00 uur achter het monument bij gebouw Crescendo, Van Den Berglaan te Voorthuizen, aanvang: 11.30 uur). Info: W. Bouwmans, e-mail: ra@sytzama.nl, website: www.sytzama.nl.


3H09 Herdenking ter nagedachtenis


aan de gesneuvelde Indië-militairen uit Zuidoost-Drenthe. Datum: 16 mei 2018. Locatie: centrum van Emmen (aanvang: 14.30 uur). Info: Stichting Monument Gesneuvelde Indië-militairen 1945-1962, G. Achterhof, Holtlaan 95, 7824 SE Emmen, tel: 0591-620545.


3H10 Herdenking ter nagedachtenis


aan de Groningse militairen die zijn overleden in Ned.-Oost-Indië en Nieuw- Guinea 1945-1962. Datum: 5 juni 2018. Locatie: begraafplaats Selwerderhof te Groningen, Provinciaal Indië-Monument Groningen (aanvang: 14.30 uur, einde: 15.45 uur). Info: Stichting samenwerkingsverband Veteranen en Postactieve militairen Groningen (SVPG), E.K. Hansen, tel: 06- 29386449; G. Tigchelaar, tel: 06-21562673 of H. Graafhuis, tel: 06-53256124.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65