search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Meetingpoint De eerste en de laatste?


Op 7 maart 2018 komt de bemanning van het jaar 1962 van Hr.Ms. Pelikaan bijeen op de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum voor een reünie. Het is de eerste en waarschijnlijk ook de laatste reünie.


Tekst en foto: Karin Stroo P


iet van der Steen (77) en Siep Zandberg (78), orga- nisatoren van de dag die eigenlijk nog maar net begonnen is, zijn stellig. “We gaan dit nooit meer regelen.” Het was veel werk om iedereen te vinden.


Toch zijn ze blij dat het allemaal gelukt is. De maten van wel- eer druppelen één voor één binnen, handen worden geschud en er wordt stevig op schouders geklopt. “Bakker Piet!”, roept iemand enthousiast bij binnenkomst. Van der Steen was inderdaad bakker aan boord van het bevoorradingsschip Pelikaan dat naar Nieuw-Guinea voer. “Maar ik was ook ingedeeld als munitiesjouwer. Op een ochtend ging het alarm af en holde ik naar boven om te gaan kijken. Tot er een maat kwam aangerend die gilde dat ik ‘als de donder’ naar beneden moest omdat het brood aanbrandde. Daarna mocht ik nooit meer iets anders doen.” Uit zijn jaszak vist hij een rijtje medailles. “Nee, die speld ik nu niet op, ik zie niemand die ze draagt.”


Willy Alberti De koffie is op en de bar gaat open. De gesprekken komen


op gang met een biertje op tafel. Bas Jansonius (74) heeft


de oproep voor de reünie op Facebook gezien. “Ik wilde die mannen nog wel eens een keertje zien. We hadden het alleen vijf jaar eerder moeten doen, want de meesten zijn al dood.” Jansonius was een van de jongsten aan boord en onderhield de mitrailleurs. “Het was meer een vakantietripje. We hebben niks ellendigs meegemaakt, de enige ruzies die we hadden, waren met de landmacht in het café. Willy Alberti trad eens op samen met zijn dochter en maakte een ‘fout’ grapje over de marine. Wij hadden al een biertje op en wilden het podium bestormen, maar we werden tegengehouden door de Militaire Politie. Als straf mochten we nooit meer naar een voorstel- ling.”


Papoea’s Vanzelfsprekend is er vandaag de blauwe hap. Theodoor Bur-


gers (74) en Cees Schuurmans (77) zitten naast elkaar. Burgers was matroos 1e klas en wilde één keer een reünie meemaken. “Ik kan me bijna niets meer herinneren van de Pelikaan. Ook niet dat we in Napels zijn geweest op de terugreis en de scheepshond hebben laten lopen.” Na iedere zin barst hij in een bulderend gelach uit. Schuurmans was machinist: “We kregen een dag verlof om die hond van de commandant te zoeken, maar we zijn gewoon naar de kroeg gegaan.” Dan, serieus: “We zijn ontzettend onvoorbereid weggestuurd, slechte schepen en de Russen die lagen klaar om te schieten. Maar dat is pas in 1995 bekend geworden.” Burgers knikt: “En wat we daar achter het rif van Biak hebben laten zinken, al die oude landingsvoertuigen. Die konden niet mee terug, want dat kostte te veel.” Schuurmans schudt zijn hoofd. “Achteraf hebben we de Papoea’s gewoon in de steek gelaten. Schanda- lig eigenlijk…” En zo wisselen de grappen en de serieuze ver- halen elkaar af die middag. Toch nog maar een reünie organi- seren? Van der Steen lacht: “Misschien wil iemand het van ons over nemen…”


april 2018 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65