search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Pluspoint Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel), Johan Kroes en Fred Lardenoye


Puzzel mee en win boek Kleihuid


Deze maand stelt de Arbeiderspers vijf exemplaren van het boek Kleihuid (zie pag. 28 en 29) beschikbaar om te ver- loten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Horizontaal: 1 ouderling 6 insect 12 mispunt 13 veeleer 15 onkreukbaar 17 voorhang 18 als onder 19 volk 21 Europese Unie 22 woonboot 25 kloosterzuster 27 behoeftig 28 kastelein 31 metalen pan 34 gewichtsaftrek 35 het kweken 37 spelleiding 39 huiselijke twist 41 voorzetsel 43 mager 45 voordat 47 verbruikt 49 grondstof voor brood 52 pers. vnw. 53 zangwijs 56 gapen 59 bijzondere beloning 60 dwars 61 staat in Amerika 62 staartster.


Verticaal: 1 bloedgever 2 een weinig 3 levenslucht 4 houten wig 5 roemen 7 brandstof 8 tochtje 9 grafsteen 10 eerste vrouw 11 strijdmacht 12 slingerplant 14 gewrichtsaandoening 16 zijde 17 zangvogel 20 tegenover 23 een vierde deel 24 speling 26 prik v.e. insect 27 brede laan met bomen 29 100 vierkante meter 30 gebouw in Amsterdam 32 etcetera 33 getal 36 vuistslag 38 Ierland 39 klap 40 spottende lach 42 klassiek zangspel 44 en andere 46 muggenlarve 48 bewusteloosheid 49 deel v.e. mast 50 Romeinse keizer 51 metalen kokertje 54 harde klap 55 gedekte tafel 57 water in Utrecht 58 pijn.pj


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 14 mei per e-mail naar pluspoint@veteranen.nu onder vermelding van ‘Prijsvraag 3a’ (vergeet dan niet uw adres te vermel- den). Een (brief)kaartje sturen mag ook, dat stuurt u naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen. Over de uit


t-


slag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van prijsvraag 1 De oplossing van prijsvraag


1a in Checkpoint 1-2018 luidt Riphagen. Een exemplaar van de dvd The Beguiled gaat naar P. Bierhuis uit Leiderdorp, A. de Boer uit Bergen en C.W. Epke uit Eindhoven. De oplossing van prijsvraag 1b luidt Stop-Loss. Een exemplaar van de dvd Shooter gaat naar W. van Lange uit Lisse, E. de Rooy uit Lelystad en B. Demirtas uit Gaanderen.


30 april 2018 36 41 42 47 53 59 61


©www.puzzelpro.nl 34 6 57


62 54 48 55 49 56 60 37 38 43 44 50 57 51 58 39 45 46 52 40 12345 678910 12 15 18 22 23 28 29 34 24 30 19 25 31 32 35 16 20 26 33 27 17 21 13 11 14


17 46 30 1 15 48 35


Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65