search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Gevolgen personeelstekort Defensie


Defensie heeft delen van gevechtseenheden tijdelijk op moeten heffen wegens personeelstekorten. De 11e Marinierscompagnie is tijdelijk opgeheven en verschillede compagnieën van de Koninklijke Land- macht zijn samengevoegd. Minister van Defensie Ank Bijleveld meldde eerder al aan de Tweede Kamer dat er geen marineschip is voor de antipiraterijmissie Atalanta. Dat heeft deels te maken met personeels- tekort, maar ook met problemen met patrouilleschepen en met met andere NAVO-verplichtingen. Nederland zette sinds 2009 marineschepen in voor de Europese missie rond de Hoorn van Afrika. Ook de Nederlandse bijdrage aan de Europese trainingsmissie in Somalië stopt deels vanwege capaciteitsproblemen. Ook de twijfels van Nederland over de effectiviteit van de missie zijn reden om te stoppen. Nederland blijft wel bijdragen aan EUCAP Somalië. Defensie kampt met een personeelstekort van 13 procent. (LvD/JR)


Zr.Ms. Rotterdam voor de kust van Somalië tijdens deelname aan Atalanta, november 2017. Foto: ministerie van Defensie


Nabestaanden omgekomen militairen Mali doen aangifte tegen Defensie


De nabestaanden van de twee militairen die in 2016 om het leven kwamen bij een mortierongeluk in Mali doen aangifte tegen Defensie. De ouders van Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) willen dat de verantwoorde- lijken voor de fatale ontploffing worden opgespoord en berecht. Zij waren tot voor kort in de veronderstelling dat een productiefout in een granaat hun zoons het leven had gekost, maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde


afgelopen september dat de granaten nooit gecontroleerd werden, ook al stond in het koopcontract dat ze mogelijk onveilig waren. De ouders hebben nu advocaat Michael Ruperti in de arm genomen. Defensie laat aan de Volks- krant weten het vervelend te vinden dat de nabestaanden niet tevreden zijn over ‘het traject na het ongeval’. “Dat de nabestaanden aangifte willen doen, is hun recht”, laat een woordvoerder weten aan de krant. (JR)


Nijmegen krijgt Informatiecentrum WO II


Er komt een Informatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek en de gemeente Nijmegen gaan dit centrum opzet- ten, met steun van de provincie Gelderland en het vfonds. Bij de lancering van het plan meldde directeur van het Bevrij- dingsmuseum Wiel Lenders dat als locatie bewust gekozen is voor cultureel centrum De Lindenberg. Lenders: “De kop van het gebouw ligt vlak bij de historische Waalbrug en het Valkhofpark die bij de bevrijding van Nijmegen een belang- rijke rol hebben gespeeld.” De opening is begin 2019 gepland en gemikt wordt op 15.000 bezoekers in het eerste jaar. De bezoeker krijgt een ‘belevenis’ van de beklemming van oor- log en het gevoel van vrijheid, aldus Lenders. Daartoe dient onder meer een ‘interactieve beleving’ die wordt gecreëerd van de strijd in september 1944 (operatie Market Garden). Een belangrijke functie van het Informatiecentrum is ook het doorverwijzen naar oorlogsmusea en andere historische plek- ken in en om Arnhem en Nijmegen. (FL)


De gevolgen van het vergissingsbombardement in februari 1944 op Nijmegen. Foto: US National Archives


april 2018 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65