search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dood door eigen vuur


Het aftreden van Jeanine Hennis als minister van Defensie als gevolg van een bewust complot van vijf commando’s die de handen ineen sloegen met advocaat Ruperti. Je zou het haast gaan denken als je het boek Dood door eigen vuur van voormalig Telegraaf- journalist Charles Sanders leest. Het ligt natuurlijk genuanceerder; Hennis nam na het vernietigende rap- port van de Onderzoeksraad voor Veiligheid de politieke verantwoordelijkheid voor het dodelijke mortieronge- luk in Mali waarbij de rode baretten Kevin Roggeveld en Henry Hoving omkwamen en een derde militair zwaar- gewond raakte. De laatste is zo’n beetje de enige betrok- kene die in het boek, met de ondertitel ‘de persoonlijke verhalen van commando’s en rode baretten bij het


Defensiedrama’, niet aan het woord komt. Complot is niet het juiste woord, maar het boek beschrijft wel hoe vijf commando’s in het diepste geheim met Ruperti bespre- ken hoe ze informatie over het fatale incident kunnen lekken aan de media en ‘de politiek’ onder druk kun- nen zetten. Daarnaast voert Sanders on the record onder meer een commando op die al in een vroeg stadium sig- naleerde dat de opslag van de mortieren in Mali niet deugde en tevergeefs om gekoelde containers vroeg. Ook de nabestaanden, die inmiddels aangifte gedaan hebben tegen Defensie wegens ‘dood door schuld’, komen uitgebreid aan het woord. Dat levert schrij- nende verhalen op. Het boek, met op de omslag een still uit een opname die vlak voor het fatale mortierincident


gemaakt is, leest als één grote aanklacht. Advocaat en veteraan Ruperti, die onder meer met een dagboek actief meewerkte aan het boek, geeft toe dat hij ‘in het landsbelang’ over grenzen is gegaan. Hij suggereert dat het bijstaan van de nabe- staanden van de bij noodlot- tige ongelukken omgekomen militairen zijn laatste klus is. ‘Een boek als sluitstuk van mijn bestaan als advo- caat. Ik stop.’ (FL)


Dood door eigen vuur. De persoonlijke verhalen van commando’s en rode baret- ten bij het Defensiedrama – Charles Sanders 192 pagina’s, geïllustreerd met zw/w foto’s 19,99 (e-book 12,99)


Uitgeverij Unieboek, Houten www.unieboekspectrum.nl ISBN 9789000362233


Nach Holland


In de jaren dertig waren in Duitsland de eenvou- dige fototoestellen steeds goedkoper geworden. De toestellen werden ook steeds handzamer. Het fotograferen werd in Duitsland steeds populairder en afgaande op de omzetcijfers moet 10 procent van de Duitsers in 1939 beschouwd worden als amateurfotograaf. Toen de mannen massaal werden opgeroepen voor de militaire dienst kon het ook bijna niet anders dan dat ook vele van deze militairen in het bezit waren van een camera. De Wehrmacht deed er ook feite- lijk niets aan om deze hobby in te perken, sterker nog: het werd zelfs aangemoedigd. Het gevolg was dat toen de Duitse troepen op 10 mei 1940 de Nederlandse grens overschreden, er ook driftig door deze militairen gefo- tografeerd werd. Voor dit fotoboek zijn tweehonderd van deze foto’s geselecteerd,


die een goed beeld geven van wat de Duitse invaller opviel gedurende die strijd in mei 1940. Hier zitten foto’s bij van gevechtshandelingen, maar ook veel foto’s na afloop van de strijd. Ken- merkend zijn dan de foto’s van de Nederlandse gesneu- velden, waarbij fotografen juist dat beeld van hun eigen gesneuvelde militairen niet zomaar vastleggen. Ook is het opvallend dat de Duitse fotografen met veel belangstelling de van afkomst Surinaamse of Antilliaanse Nederlandse krijgsgevangenen fotogra- feren. Bij de Franse krijgs- gevangen en was dit een bekend fenomeen, maar bij de Nederlanders hadden ze dit blijkbaar niet verwacht. Ook is opvallend hoeveel van Nederlandse inwoners en ook Nederlandse krijgsge- vangenen bereid zijn geweest om met Duitse militairen op de foto te gaan, als ware het


een verbroedering. Hier kan het fenomeen meegespeeld hebben dat de camera in Nederland nog steeds iets was wat niet tot het gemeen- goed behoorde en waarbij onwetendheid en nieuwsgie- righeid de doorslag hebben gegeven. Toch roepen deze foto’s, zeker naast de drama- tische beelden met gesneu- velde Nederlanders en een brandend Rotterdam, vraag- tekens op. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de strijd in de meidagen van 1940, wordt met dit boek de horizon opnieuw verbreed. (GA)


Nach Holland. De meidagen van 1940 door Duitse ogen – Gerard Groeneveld 160 pagina’s 29,95 (speciale veteranen-


prijs 27,50, zie pag. 12) Uitgeverij WBooks, Zwolle www.wbooks.com ISBN 9789462582453


april 2018 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65