search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De Slag om de Schelde is de zwaarste en bloedigste slag op Nederlandse grondgebied geweest


Foto: Karin Stroo


moesten we met zand slepen en der- gelijke, maar ik kwam wel overal. Bij grote bunkers, bij een radarpost, bij verdedigingswerken op het strand, bij van alles en nog wat. Dus dat kon ik allemaal goed in me opnemen, ik had natuurlijk een technische knob- bel en een sterk geheugen. Zo kon ik alles reproduceren.”


Gedeist houden Ondertussen keerden de krijgs-


kansen voor de Duitsers en na de invasie in Normandië in juni 1944 volgde er in augustus een snelle geallieerde uitbraak uit het bruggen- hoofd, die ook naar de Nederlands- Belgische grens leidde. Dit zou op 5 september 1944 tot Dolle Dinsdag leiden, de dag waarop iedereen dacht dat de bevrijding van Nederland aan- staande was. NSB’ers, maar ook veel Duitsers namen de benen, zo ook de bewakers van het bouwproject waar Rus aan moest werken. Rus en zijn


lotgenoten zagen kans ervandoor te gaan en na een voettocht van twee dagen wist hij Goes weer te bereiken. In Goes aangekomen meldde hij zich meteen weer bij zijn commandant. Die zei hem zich gedeisd te houden en alle gegevens op papier te zet- ten. Het was nog niet over en Rus besloot nadat hij zijn rapportages had overgedragen om in ieder geval bij zijn ouders in een bergplaats onder de bedstee te slapen of bij de oude buren om zich zo een beetje gedeisd te houden. Dit was maar goed ook, want in een van de nachten kwamen de inmiddels teruggekeerde Duitse bezetters voor hem bij zijn ouders aan de deur. Rus, die dit vanuit het huis van de buren kon volgen, beschrijft het als “angstige momenten”, waarbij hij hoopte dat de Duitsers maar geen wraak zouden nemen op zijn ouders en drie zussen. Hij weet niet goed waarom, maar in die dagen was zijn commandant De Groot wel gearresteerd. “Je wist niet wat er allemaal gebeurde”, vertelt hij hierover. “Marien de Groot zou zijn gearresteerd met belastend materiaal. Of daar iets van mij bij heeft geze- ten, ik weet het niet.” De Groot zou het niet overleven. Toen de Duitsers vlak voor de bevrijding vertrokken, namen ze hem mee en werd hij bij de Kreekrakdam, tussen Zuid-Beveland


en Noord-Brabant “met een nekschot afgemaakt en in een sloot gedumpt.”


BS-eenheid Rus en de andere overlevenden van


de verzetsgroep konden na de bevrij- ding van Goes bovengronds komen en werden als BS-eenheid vooral ingezet voor de ordehandhaving. Ze arresteerden NSB’ers en grepen in bij te overmatig optreden tegen meisjes die met de Duitsers bevriend waren geweest. Dit gebeurde allemaal ter- wijl Goes een ‘frontstad’ was, op andere plekken in de rest van Zuid- Beveland en op Walcheren werd nog hard gevochten. Ook Goes werd hierbij nog herhaaldelijk geraakt. “Ik heb meegemaakt dat er zo’n granaat insloeg die een hele dakkapel voor ons wegsloeg terwijl we op patrouille waren.” Het verzet probeerde hier op allerlei manieren de geallieerden bij te staan, variërend van het bewaken van Duitse gevangenen tot het gidsen door de slikken en schorren tussen Zuid-Beveland en Walcheren.


Blijven herdenken In december 1944 werd hun eenheid


Hij werd met een nekschot afgemaakt en in een sloot gedumpt


40


ontbonden. Rus is alle jaren na de oorlog actief gebleven met het her- denken van de bezetting en de strijd in Zeeland. Hij wijst erop dat deze hele operatie een beetje onderge- sneeuwd is door operaties als Market Garden. “Die grote parachutisten- landing en die heroïsche strijd bij de bruggen in Arnhem en Nijmegen, die spreken natuurlijk veel meer tot de verbeelding.” Maar hij wijst wel op de enorme verlieslijsten van geal- lieerden en Duitsers bij de strijd om de Schelde. “De voor het winnen van de oorlog zo belangrijke Slag om de


april 2018


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65