This page contains a Flash digital edition of a book.
Column Maxime Verhagen


Niets doen kost óók geld


De staat van onderhoud van de vele gemeentelijke bruggen, via- ducten en wegen is vaak zorgelijk. Maar omdat het niet zichtbaar is, omdat ‘het nog wel gaat’ of vanwege gebrek aan kennis gebeurt er ondertussen veel te weinig aan de lokale infrastructuur. Slecht voor de economie en slecht voor de veiligheid van de burger.


Veilig en snel vervoer is onmisbaar voor de plaatselijke economie en samenleving. Wil je dit voor nu en in de toekomst garanderen, dan zijn er investeringen nodig in aanleg en onderhoud van je in- frastructuur.


In Nederland ligt voor 137.000 kilometer aan wegen, de meeste daarvan vallen onder de gemeenten. Verder hebben we 6.200 ki- lometer aan vaarwegen en vele duizenden viaducten en bruggen.


Ook daarvan is de hoofdmoot in handen van de gemeente. Om te zorgen dat die infrastructuur veilig en opti- maal gebruikt kan blijven worden, moeten al die kilometers goed worden onderhouden. Anders krijg je onvei- lige situaties, overlast en reparatiekosten die hoger uitvallen. We willen ongelukken en ergernissen voorkomen. Daarom komen we bijvoorbeeld deze zomer met een gedetailleerd rapport over de achterstand in het onder- houd van gemeentelijke bruggen en viaducten. Dan is er niet alleen een beter overzicht, maar dan kunnen ook gericht maatregelen worden genomen.


De risico’s van achterstallig onderhoud zijn alleen maar groter zijn geworden. Een korte blik in de geschiedenis leert ons dat het autowegennet sinds 1960 bijna vijf keer langer is geworden. Het aantal voertuigen is echter 14 keer groter dan in 1960 en de voertuigen zijn zwaarder geworden. De wegen en kunstwerken worden dus steeds zwaarder belast. Zo’n 60 procent van de geschatte 40.000 bruggen en viaducten dateert van 1975 en eerder. Nu liggen veel bruggen en viaducten er nog goed bij, maar veel kunstwerken moeten vanaf 2020 voor een (groot) deel worden opgeknapt of vervangen.


Incidenten zoals de Hollandse Brug bij Muiden en de Julianabrug in Alphen aan den Rijn zijn gelukkig nog echt incidenten. Dat komt door de uitstekende kwaliteit toen, bij de aanleg van de kunstwerken. Maar hoe goed ’t ook gebouwd is, na tientallen jaren steeds intensiever gebruik met zwaarder verkeer, houdt het een keer op.


Veilig gebruik van infrastructuur staat voor iedereen voorop. Maar los daarvan, niets doen gaat je hoe dan ook geld kosten. De maatschappelijke schade door bijvoorbeeld afsluiting van bruggen is te groot. Hetzelfde geldt voor het dichtslibben van de in- en uitvalswegen van steden. Slecht onderhoud van wegen, uitstel van renova- tie van kunstwerken – dat kunnen we ons als maatschappij niet veroorloven.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


8


Nr.2 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48