This page contains a Flash digital edition of a book.
OPLEIDINGEN


Digitale innovatie in de grond-, weg- en waterbouw


De bouwsector bevindt zich in een snel veranderende wereld waarin technologische innovaties elkaar snel opvolgen en het landschap van de maatschappij en de markten verandert. Building Information Modelling (BIM) is hiervan de eerste exponent voor de bouwwereld, maar er zullen meer veranderingen gaan plaatsvinden op het gebied van digitale innovatie.


Er zijn veel trends in de maatschappij en markten rond digitale innovatie. BIM is de eerste stap die de bouwwereld aan het zetten is en begint nu ook zijn intrede te doen in de GWW en Civiele Techniek. Belangrijke opdrachtgevers in deze markt, zoals Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst en ProRail, zijn bezig om BIM en aanverwante ontwikkelingen voor te schrijven.


De betekenis van deze digitale ontwikkelingen voor uw organisatie, nu en in de toekomst, behoeft enige toelichting en achtergrond, onafhankelijk van softwaretechnologie of andere belangen, alvorens deze in het werkproces geïmplementeerd kunnen worden. Wat houdt BIM nu in en welke mogelijkheden en voordelen biedt het voor uw organisatie? Wat kunt u in de nabije toekomst op het gebied van BIM verwachten in uw sector en waar zou uw bedrijf nu mee bezig moeten zijn? Wat zijn de toekomstige digitale ontwikkelingen die we zien aankomen?


De cursus BIM in de praktijk van grond-, weg- en waterbouw zal u, met een combinatie van lezingen door universitaire en praktijkexperts uit de GWW-sector alsmede een aantal


casestudies waarin ervaringen uit de praktijk worden gedeeld, wegwijs maken binnen een aantal belangrijke ontwikkelingen die nu gaande zijn. Deelnemers aan de cursus kunnen na afl oop de achtergrond van digitale ontwikkelingen benoemen; de noodzaak om een bedrijf te blijven ontwikkelen op digitaal gebied toelichten; de problematiek rond de toepassing van de huidige technologie in de eigen organisatie en projecten volgens een onafhankelijke visie uitleggen. Ook zullen zij in bezit zijn van praktische informatie in de vorm van een aantal praktijkcases en zelf ervaring ‘achter de knoppen’ opgedaan hebben met een aantal van de technologieën.


Bent u ingenieur of (midden)manager (HBO/TU) in de Civiele Techniek die in uw organisatie de ontwikkelingen rond BIM en digitale innovatie volgt en aanstuurt? Kijk dan op www.pao.tudelft.nl hoe zij u verder kunnen helpen. De cursus is geschikt voor alle disciplines: opdrachtgevers, adviseurs, aannemers, managers, etcetera.


BETER BENUTTEN - NIEUW! 3 en 4 april 2014 Minder fi les, groei op het spoor en meer over water. Dat is de kern van Beter Benutten, een programma waar Rijk, Regio en Bedrijfsleven samen aan werken. Het eerste programma loopt op z’n einde en het tweede staat in de startblokken. Wat zijn de uitdagingen van Beter Benutten en hoe kunnen we daar samen handen en voeten aan geven?


VAN RAW NAAR UAV GC - NIEUW! Handvatten, tools, risico’s, best practices 15 en 16 april 2014 Geïntegreerde contractvormen (zoals D&C, E&C via UAV - GC) worden steeds populairder in de GWW sector. Het gebruik van de RAW systematiek verdwijnt steeds verder naar de achtergrond. Maar waar moet u nu allemaal op letten als deze contractvorm nieuw is voor u en uw organisatie?


Meer informatie: www.pao.tudelft.nl


Nr.2 - 2014 OTAR O Nr.2 - 2014 TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48