This page contains a Flash digital edition of a book.
prestatiemetingen, documentmanagement en eisen en verifi - catie. Mede door de steeds verder toenemende complexiteit van grote infraprojecten is een goed confi guratiemanagement van enorm belang. Zowel voor de uitvoerende marktpartij, als voor de opdrachtgever. Daarbij is het zaak om alle deelsyste- men aan elkaar te koppelen in een Confi guration Management Data Base (CMDB).


Onderhoudshistorie De verantwoordelijkheid voor het vastleggen van alle infor- matie rondom een project ligt bij de marktpartijen, zegt Berk- heij. “Die zijn immers degenen die essentiële informatie over ontwerp, bouw of onderhoud van een project verzamelen en vastleggen. Na het binnenhalen van een bouw- of onder- houdscontract, is het aan de marktpartij om gedurende dat contract te zorgen dat alle informatiesystemen up to date zijn. Na afl oop van het contract moet al deze informatie weer aan de opdrachtgever worden overgedragen. Dat is belangrijk, want op basis van bijvoorbeeld de onderhoudshistorie moet een eventuele volgende contractpartij weer zorgen dat een in- fraproject zoals een tunnel blijft functioneren. De opgebouw- de kennis moet voor volgende generaties behouden blijven. Daarnaast kan de opdrachtgever op basis van deze informatie aantonen het belastinggeld goed besteed te hebben.” Confi guratiemanagement is de laatste jaren meer en meer een vak geworden. Berkheij: “Er komt veel bij kijken om het bij- houden, analyseren en overdragen van informatie te regelen. Bij een groot project zijn daarmee soms wel tientallen mensen


bezig. Het gaat verder dan het documenteren van beschik- bare gegevens en koppelen van deelsystemen. Zo moet je ook vastleggen wie er allemaal bij de informatie kan en wel- ke rechten personen hebben. Confi guratiemanagement neemt dan ook een steeds prominentere plek in bij ons werk. We zijn ons er steeds meer van bewust dat het op een adequate wij- ze vullen van databases en het zorgvuldig overdragen hiervan aan de opdrachtgever belangrijk is.”


Ontwikkelde standaarden


Een van de kenmerken van huidige opdrachtgevers is dat zij meer willen sturen op eventuele risico’s en budget. De beste manier om daar als marktpartij op in te kunnen spelen, is er- voor te zorgen dat informatie over maintenance engineering en RAMS naadloos in elkaar overgaan, zegt Berkheij. “Al vroeg tij- dens de ontwerpfase denkt Beheer en Onderhoud mee over betrouwbaarheid, beschikbaarheid en de mate waarin het te onderhouden is. Zo leggen we essentiële informatie vroegtij- dig voor de onderhoudspartijen vast en ontsluiten we deze. Vialis heeft op het gebied van RAMS en maintenance engi- neering de juiste methode en samenwerking met de ont- werpers gevonden. We kunnen deze informatie vanuit het RAMS-traject direct vertalen in een op de werkvloer bruik- baar onderhoudsconcept en voor de klant inzichtelijk life cy- cle costing-model. Dat is vrij uniek. We zijn er nog niet, we gaan het opzetten van RAMSHE en een goed Confi guration Management Data Base nog verder ontwikkelen. Maar de eer- ste belangrijke stappen in zijn gezet.”


De juiste verbinding voor elke stroom ELDTRAFFIC® ontwikkelt, produceert en levert in overleg


met opdrachtgevers en systeemleveranciers perfecte maatwerk- oplossingen voor de bekabeling van o.a. verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. Onze kabels sluiten aan op de voorschriften van VRI installaties volgens de RAW richtlijnen.


www.eldra.nl


Bezoek ons tijdens Intertraffic Amsterdam op stand 11.613


T +31 (0)475 566 767 | verkoop@eldra.nl


Nr.2 - 2014 OTAR O Nr.2 - 2014 TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48