This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel


Wegadvies via digitale tool


Met krimpende budgetten voor wegon- derhoud is het belangrijk binnen het be- schikbare budget de juiste keuze voor onderhoud of herstel te maken. Om on- verwachte kosten te voorkomen, is mo- nitoring over meerdere jaren cruciaal.


Om een gedegen en relatief snel weg- advies uit te kunnen brengen aan inge- nieursbureaus en wegbeheerders, heeft Esha een digitale tool ontwikkeld. De locatie, de schades en de te behande- len weggedeeltes worden, ondersteund door beeldmateriaal, in een digitaal ad- viesrapport gepubliceerd. In dit rapport krijgt de wegbeheerder een advies over de eventuele toepassing van een slijt- laag, oppervlakbehandeling, levensduur verlengend onderhoud met Pentack of asfaltwapening. Dit adviesrapport wordt opgeslagen in een database en blijft beschikbaar als uitgangspunt bij nieuwe schades of onderhoud.


De wegadvies tool kan gekoppeld wor- den aan de online bestekservice van Esha.


Meer informatie: www.eshainfrasolutions.nl


Duurzaam Hybrid Powerstation


Het Hybrid PowerStation van Visser is een groen alternatief voor dieselaggregaten. Het systeem heeft zonnepanelen, accu’s en een generator. Met een mobiele en standalone stroomvoorziening is hij ook te gebruiken op locaties waar geen stroom aanwezig is.


Stroom wordt geleverd vanuit de ge- integreerde accu’s, die worden op- geladen via zonnepanelen. Als die te weinig energie leveren worden ze bijgestaan door het aggregaat. Het Hybrid PowerStation is ook extern te voeden met een eigen aggregaat of 230V. Normaal gesproken draait een aggregaat altijd door, ook als er even geen vraag naar stroom is, maar het Hybrid Powerstation draait alleen wanneer dit echt nodig is, wat een besparing op brandstofkosten


betekent en minder geluidsoverlast en uitstoot. Het Hybrid PowerStation kan van afstand online gemonitord worden voor informatie over brand- stofniveau, onderhoudsintervallen en draaiuren. Hierdoor is vooraf een diagnose te stellen, waardoor on- derhoud sneller is. De software kan alarmmeldingen doorgeven via e- mail of sms.


Meer informatie: www.hybridpowerstation.nl


Al meer dan 50 jaar een vertrouwd gezicht...


...en toonaangevend in het reinigen, renoveren en inspecteren van riolen, gemalen, kolken, dock shelters, waterbassins, duikverbindingen en bedrijfsterreinen.


abc-westland 231, 2685 dc poeldijk • postbus 62, 2685 zh poeldijk • tel. 0174-247474 • www.valkdegroot.nlinfo@valkdegroot.nl Nr.2 - 2014 OTAR O Nr.2 - 2014 TAR 15


Riolerings- vakdagen stand 431


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48