This page contains a Flash digital edition of a book.
Inspectievoorzieningen in oude staat tussen de pijlers van de Moerdijkbrug


Wanneer een ongeluk onder de brug plaatsvindt, dan hebben de medewerkers via een directe telefoonlijn contact met de verkeerscentrale en de hulpdiensten.


Om hinder voor het scheepvaartverkeer te minimaliseren, is de vaarroute onder de brug een kritiek punt. Door de mid- delste twee doorgangen van de Moerdijkbrug loopt de aan- bevolen doorvaarroute voor scheepvaartverkeer, de snelweg over het water. Om de veiligheid voor de medewerkers onder de brug te waarborgen, gebeuren de werkzaamheden aan de brug ter hoogte van deze vaarroute alleen onder begeleiding van een mobiele verkeersleider. De mobiele verkeersleider van Rijkswaterstaat bevindt zich op een schip en heeft tijdens de werkzaamheden in de vaarroute contact met het aankomende scheepvaartverkeer. Hij begeleidt de schepen veilig langs de werkzaamheden.


Hangend werkterrein Aan de zijkant van de Moerdijkbrug zijn rails bevestigd waar de inspectiewagens aan hangen, zogenoemde inspectiewa- genbanen. De banen die boven het water hangen, zijn erg las- tig te bereiken. Om deze reden heeft CT deBoer een speciaal werkbordes met uitkraging ontwikkeld. Het werkbordes is opgebouwd uit drie segmenten. Een bo- ven-, tussen- en benedenbordes en het gehele bordes hangt via vier ophangpunten aan de inspectiewagenbanen. Het


36 Nr.2 - 2014 OTAR


werkbordes wordt opgehangen boven het landhoofd op zui- delijke oever. Deze zijn al opgeknapt met een hoogwerker. De inspectie en revisie van de rest van de banen gebeurt op de uitkraging van het werkbordes. Zo hangt het veilig aan de ge- reviseerde banen en hebben de medewerkers op de uitkra- ging genoeg ruimte om veilig de oude banen te inspecteren. Wanneer de banen opgeknapt zijn, rolt het werkbordes over de net opgeknapte banen naar de volgende om die te inspec- teren. Op deze manier steekt het werkbordes in een cyclisch proces het gehele Hollandsch Diep over.


De oversteek van het midden van het Hollandsch Diep, waar de aanbevolen doorvaarroutes voor scheepverkeer liggen, is een kritisch punt. Volgens de planning werken de medewer- kers daar daarom in 24-uursshifts, om de vaarroute zo snel mogelijk over te steken en de hinder tot een minimum te be- perken. Wanneer de inspectiewagenbanen gereed zijn, worden de oorspronkelijke en gereviseerde inspectiewagens ook terug- geplaatst. In de haven van Moerdijk worden de inspectiewa- gens overgeladen op een werkschip met ponton van de ESB en naar de juiste pijler gebracht. Daar worden de inspectiewa- gens door middel van takels aan de brug gehangen en opge- takeld. Volgens de planning zullen de inspectiewagens weer eind 2014 klaar zijn voor gebruik. Het specialistische reviseer- werk voeren de medewerkers op een andere locatie uit.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48