This page contains a Flash digital edition of a book.
Confi guratiemanagement is een vak


Sinds eind 2012 geldt in Nederland een Landelijke Tunnelstandaard. Vialis levert als eerste marktpartij in 2014 twee tunnels op die volledig voldoen aan de hierin ge- stelde eisen. Voor een gemiddelde tunnel gelden zo’n veertien miljoen softwareregels. Ter vergelijking: voor de cockpit van de high- tech-straaljager JSF zijn dat er vijf miljoen. “Het aanleggen van installaties in een tun- nel is dus bepaald geen standaard werk”, al- dus Michiel Berkheij, manager maintenance en RAMS bij Vialis.


O 40


verheden beperken zich meer en meer tot hun es- sentiële taken. Voor het ontwerpen, bouwen en on- derhouden van infraprojecten doen ze steeds vaker


een beroep op marktpartijen als Vialis. Deze krijgen daardoor automatisch ook de rol van informatiebeheerder toegewezen. Dat zorgt voor uitdagingen op het gebied van het koppelen


Nr.2 - 2014 OTAR


van alle verschillende informatiesystemen, oftewel: confi gu- ratiemanagement. Een tunnel kent ongeveer veertig tot zestig verschillende deelsystemen, van de verlichting tot brandvei- ligheidssystemen. De confi guratie van al deze hard- en soft- ware staat beschreven in verschillende databasesystemen. Denk hierbij aan systemen voor onderhoudsmanagement,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48