This page contains a Flash digital edition of a book.
Borgmoervijzels De ware expertise van CT deBoer zit in het vijzelwerk. In het magazijn in Nieuwegein liggen vijzels in alle soorten en maten, met een totale vijzelcapaciteit van 120.000 ton. De capaciteit van de vijzels variëren tussen de 5 en 800 ton. Het uitschuif- bereik – ‘de slag’ – verschilt ook per vijzel, van 5 mm tot 1600 mm. De vijzels werken hydraulisch en de oliedruk wordt elek- tronisch gemeten en eventueel met de computer geregeld.


De vijzels die gebruikt zijn voor de Moerdijkbrug zijn borg- moervijzels. De oliedruk wordt handbediend toegevoerd en elektronisch gemeten. In totaal heeft de vijzelconstructie rond een oplegging een vijzelcapaciteit van 1400 ton.


Het ontwerp van de vijzelconstructie en het vijzelen zelf zijn gericht op veiligheid. Twee belangrijke veiligheidsmaatregelen zijn het gebruik van borgmoeren en het toepassen van een ruime veiligheidsmarge binnen de maximale capaciteit van de vijzels. De borgmoeren van de vijzels worden na het bereiken van de gewenste vijzelhoogte aangedraaid. Deze borgmoer neemt mechanisch de belasting over van het hydraulische ge- deelte van de vijzel. De krachtsafdracht is nu met twee zeker- heden geborgd: hydraulisch én mechanisch.


De brugdelen van de Moerdijkbrug worden gelijkmatig opge- vijzeld met een maximale vijzelhoogte van een centimeter. Dit hoogteverschil is voor het passerende wegverkeer niet merk- baar en biedt genoeg ruimte om de opleggingen te ontmante- len. Zodra de vijzels de belasting hebben overgenomen en de vijzelhoogte is bereikt, demonteren de medewerkers van CT deBoer de bolsegmentopleggingen. Deze worden verscheept naar de werkplaats in Nieuwegein, waar ze op locatie gerevi- seerd worden. Nadat opleggingen zijn opgeknapt, worden ze teruggebracht en opnieuw gemonteerd. De vijzels worden dan weer verwijderd.


Hulpconstructie Het reviseren van de verwijderde opleggingen neemt twee à drie weken in beslag. In de tussentijd moet de vijzelconstruc- tie alle eigenschappen van de verwijderde bolsegmentop- leggingen overnemen. Niet alleen de verticale en horizontale krachten, maar ook de verdraaiingen in het brugdeel. Om de kinematische eigenschappen van de bolsegmentopleggingen na te bootsen, is op de vijzels een hulpconstructie van staal en rubber geplaatst. De vijzels en de hulpconstructie functi- oneren samen als een geïntegreerd systeem, zodat de brug constructief gezien hetzelfde blijft.


De opleggingen worden per paar aan een kant van een brug- deel aangepakt. Wanneer een paar bolsegmenten zijn gerevi- seerd, wordt de vijzelinstallatie verplaatst naar het volgende paar opleggingen.


Tussen de bedrijven door van het reviseren van de opleggin- gen en de inspectiewagenbanen, hebben ook kleine beton- herstelwerkzaamheden aan de pijlers plaatsgevonden en is de hemelwaterafvoer tussen de brugdelen hersteld. Als laatste zullen de opgeknapte inspectiewagens weer teruggehangen


worden. Uiteindelijk in eind 2014 zullen weinig bruggebrui- kers de blauwgekleurde vijzels van CT deBoer gezien heb- ben, maar de Moerdijkbrug is wel weer gereed voor jarenlang intensief gebruik.


Vijzelopstelling met hulpconstructie bij de Haringvlietbrug.


Bolsegmentoplegging van de Moerdijkbrug.


Het maritieme werk, waaronder het aan en afvoeren van materialen over het water, wordt in onderaanne- ming verzorgd door ESB Charter.


Nr.2 - 2014 OTAR O Nr.2 - 2014 TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48