This page contains a Flash digital edition of a book.
Weghalen sluiseiland Zeeburg verbetert de doorstroming


“Met het weghalen van sluiseiland Zeeburg verwachten wij vanaf 2015 het grootste knel- punt in het Amsterdam-Rijnkanaal te hebben opgelost”, zegt Jitka IJsselstijn omgevings- manager bij Rijkswaterstaat. “Door het verwijderen van het eiland wordt het Amster- dam-Rijnkanaal op dat punt een stuk veiliger en verbeteren we de doorstroming voor de scheepvaart.” In 2013 is aannemer De Vries & Van de Wiel in samenwerking met Struijk Sloop- en Grondwerken, in opdracht van Rijkswaterstaat, gestart met het verwijderen van het sluiseiland Zeeburg.


D


e uitdagingen in dit project zijn onder meer het op- lossen van ‘knelpunt Zeeburg’ tegen zo laag mo- gelijke kosten, verbetering van de ecologie en cul- tuurhistorie, zo min mogelijk hinder voor de gebruikers en de omgeving, goede communicatie met de omgeving, goede projectbeheersing en een eindresultaat dat straks eenvoudig te onderhouden is. Het resultaat is straks een fysieke oplos- sing voor het capaciteits- en veiligheidsprobleem bij de pas- sage Zeeburg, zoals deze versmalde doorgang ook wel wordt genoemd. Hierbij is ook rekening gehouden met de minimum vaarwegbreedte, die wordt verdubbeld van 50 naar 100 meter. Langs de westelijke oever wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd.


22 Nr.2 - 2014 OTAR


Hoofdtransportader Het Amsterdam-Rijnkanaal is één van de, zogenoemde ‘hoofdtransport-assen’ in Nederland. Jaarlijks varen zo’n 100.000 schepen door het Amsterdam-Rijnkanaal en daar- mee is dit het drukst bevaren binnenvaartkanaal van Europa. In de toekomst zal het aantal grotere schepen op de vaarroute alleen nog maar toenemen. Naar verwachting zullen het er in 2020 zo’n 130.000 zijn. Om dergelijke aantallen te kunnen ver- werken, is het kanaal in de jaren zestig en zeventig al groten- deels verbreed van 70 naar 100 meter, met uitzondering van de passage Zeeburg. Een aantal gedeelten van het kanaal is toen om uiteenlopende redenen nog niet aan bod gekomen. Met het verwijderen van het sluiseiland Zeeburg komt daar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48