This page contains a Flash digital edition of a book.
Onderhoud Moerdijkbrug: Werken tussen twee snelwegen


Op het inspectiepad dat door de stalen Moerdijkbrug loopt, is het wegverkeer goed hoor- baar en zelfs voelbaar. Via een trap kom je uit op de betonnen pijlers waar de brug op rust. Naar boven kijkend, zie je door de voegovergangen de vrachtwagens op enkele meters af- stand over je heen razen en ondertussen passeren vlak naast je duwboten met zes stalen duwbakken. Terwijl het weg- én het scheepvaartverkeer doorgaat op de A16 en in het Hol- landsch Diep, vijzelt CT deBoer de Moerdijkbrug een centimeter omhoog om de bolsegmen- topleggingen te verwijderen.


Tekst: Robbert in ’t Hout. 34 Nr.2 - 2014 OTAR


Kooiladder van het werkbordes steekt boven het wegdek uit.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48