This page contains a Flash digital edition of a book.
Directievoering Witteveen+Bos


Goede coördinatie tussen de partijen Ad Kloppenburg en Wieteke Meijer van Witteveen+Bos voeren directie over het onderdeel ‘Realisatie Bedie- ning op Afstand’ in opdracht van Provincie Flevoland. Kloppenburg vertelt dat het project zich kenmerkt door de ambitieuze planning, evenals de diversiteit van de objecten en het grote aantal objecten (11 sluizen en 13 beweegbare bruggen) dat vanuit het Provinciehuis op afstand bediend gaat worden. “Handhaving van de am- bitieuze planning vraagt om een adequate aanpak en goede coördinatie tussen de betrokken partijen.” Meijer legt uit dat na een fase van technische voorbe- reidingen gedurende de bouwfase in een zeer kort tijd- bestek alle objecten gereed zijn gemaakt voor bedie- ning op afstand. “De sluizen en bruggen verschillen aanzienlijk van elkaar qua bediening, besturing en mo- dernisering. Dit maakt de uitvoering van werkzaamhe- den voor elk object divers en brengt object specifi eke uitdagingen met zich mee.” Kloppenburg vult aan: “Het behalen van de ambitieu- ze planning verlangde een directe aanpak, correcte af- stemming van de werkzaamheden en een juiste co- ordinatie. Zo werden bijvoorbeeld objecten gelijktijdig omgebouwd en getest terwijl risicovolle items direct aangepakt en verholpen werden. Snelle besluitvorming en de adequate inzetbaarheid van de nodige onder- steuning, bijvoorbeeld de bedienmedewerkers, kon snel geregeld worden door de Provincie Flevoland. De fl exibiliteit van de betrokken partijen en het onderlinge vertrouwen vormen de basis voor het slagen van het project.” De samenwerking met Provincie Flevoland wordt door Ad Kloppenburg en Wieteke Meijer als zeer positief ervaren.


De eerste fase van het project is voltooid, waarmee het op afstand bedienen van de sluizen en bruggen wer- kend is opgeleverd. Een tweede projectfase is in uit- voering om verschillende optimalisaties te realiseren.


Nr.2 - 2014 OTAR O Nr.2 - 2014 TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48