This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Dit kabinet heeft te va OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


STIENTJE VAN VELDHOVEN Tweede Kamerlid voor D66


“Inzake infrastructuur zijn er verschillende ontwikkelingen gaande waar ik me zorgen over maak. Met name drie ontwikkelingen vind ik zorgelijk. In de eerste plaats heeft dit kabinet te vaak een wel erg roze bril op. Bij het plannen van infrastructuur gaan ze consequent uit van onrealistisch hoge groeiscenario’s. Ik zou liever zien dat we het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk inzetten. Prestigeprojecten dragen daar niet aan bij. Het tweede punt is dat dit kabinet het meest effectieve middel tegen filebestrijding niet inzet, namelijk weggebruikers laten betalen voor de mate waarin ze de wegen gebruiken. Wij kiezen daar in ons verkiezingsprogramma wel voor, en daarom scoorde het D66-programma het beste op het gebied van bereikbaarheid. Dat berekende het CPB. Tot slot is het jammer dat er fors bezuinigd wordt op het spoor. Bijvoorbeeld toen het infrastructuurfonds geminderd werd na de controverse rond de inkomensafhankelijke zorgpremie. Nederland is een klein land met een druk spoorwegennet. Dat vraagt om onderhoud en investeringen. Overigens ben ik wel blij met de aandacht voor nieuwe ontwikkelingen: meer thuiswerken en minder autobezit.”


28 Nr.2 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48