This page contains a Flash digital edition of a book.
verval of de stroming is vaak al genoeg om die energieneu- traal te maken. Je kunt ook veel meer op dijken doen. De fun- dering zou in potentie al geschikt moeten zijn voor de fun- dering van windturbines, dat is nu vaak nog niet het geval. Ook daar is meer potentieel dan dat we nu benutten. De Gre- velingendam wordt ingericht voor met getijdenenergie, dat vind ik een interessante ontwikkeling. Zulke innovaties zijn heel belangrijk om duurzame energie goed op de kaart te zetten.”


Duurzame Energie Koepel


veau goed loopt en dat is ook nodig, want duurzame energie heeft een variabel aanbod. Als het hard waait op de Noord- zee, is het handig als onze energie naar Duitsland kan. De hoogspanningskabels moeten elkaar ondersteunen. Daar wordt hard aan gewerkt. Bij Wind op Zee komt een ringleiding op de Noordzee waardoor landen met elkaar verbonden zijn, zodat het aanbod van wind te spreiden is over de verschil- lende landen.” Maar naast het feit dat Bokhoven internatio- nalisering hoge prioriteit heeft, wil hij ook kleine, decentrale duurzame initiatieven ruimte geven en op lokaal niveau ener- gie koppelen.


Groter geheel


Is er in de wegenbouw veel winst te behalen op het gebied van duurzaamheid? Volgens directeur strategie Van Eijke- lenburg zeker wel. Ze stelt dat in de aanleg van wegen een substantieel deel kan bijdragen aan energievoorziening wan- neer wordt gekeken naar het grotere geheel. “Wegenbouw zou interessanter kunnen worden door de capaciteit van de hoofdwegen en op- en afritten te koppelen aan warmte kou- deopslag en dat te combineren met de wijkontwikkeling.” Als voorbeeld noemt ze de Utrechtse wijk Veemarkt, die direct naast de A27 ligt. “Bij de geluidsschermen zijn koppelingen gemaakt naar het zwembad, winkelcentra, huizen en sportfa- ciliteiten. Je kunt het zwembad doorwarmen als er veel ener- gie wordt opgewekt. Het is interessant als gemeentes en pro- jectontwikkeling interactief met verschillende technologieën over alles heen kijken en dan ook naar besparingscomponen- ten kijken.”


Van Eijkelenburg vindt het goed dat de overheid ‘groen ont- wikkelen’ beloont door bij de aanbesteding korting te geven wanneer een aannemer kiest voor een duurzame aanpak. “Hoe duurzamer de weg, des te meer korting bij de aanbe- steding.” Daarnaast vindt ze het positief dat Rijkswaterstaat zich tot doel stelt om kunstwerken energieneutraal te ma- ken. “En de kans om nog verder te verduurzamen is om meer te gaan samenwerken. De energie voor bruggen en sluizen kun je opwekken uit het water dat er langskomt. Het kleine


De Duurzame Energie Koepel is een paraplu voor ver- schillende brancheorganisaties die actief zijn op het ge- bied van duurzame of groene energiebronnen. Denk daarbij aan zonnewarmte, zonnestroom, bio-energie, windenergie, warmtepompen, bodemenergie en ener- gie uit water. De Koepel doet belangenbehartiging van de duurzame energie sector bij de overheid en de po- litiek. In Nederland en via haar internationale koepels ook weer binnen de EU. Hierbij ligt het accent op het- geen de verschillende duurzame energieopties gemeen hebben.


Meer informatie: www.dekoepel.org


Zie ook het artikel over natuurvriendelijke oevers en verbetering waterkwaliteit op pagina 16 - 20


Ecologie in de praktijk -inventarisatie en onderzoek


-visie- en planvorming


-inrichtings- en beheerplannen -monitoring en evaluatie


-toetsing aan natuurwetgeving en waterwet


Ecologie & landschap


gecertificeerd ISO 9001, lid Netwerk Groene Bureaus


Nr.2 - 2014 OTAR O Nr.2 - 2014 TAR 7


Foto: Cees Bakker


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48