This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Afstandsbediening volgens machinerichtlijn


Bij de afstandsbediening van beweegbare bruggen en sluizen speelt de veiligheid van de gebruikers een belangrijke rol. De bedienaar heeft in een bediencentrale letterlijk een grotere afstand tot het object, dan toen hij ter plaatse was. “Hij zal moeten beschikken over hulpmiddelen, waarmee hij adequaat kan ingrijpen wanneer zich gevaarlijke situaties voordoen”, stelt Theo Pernot van Mijnsen Dynamische Mobiliteit.


Het zijn nu camerabeelden die de bedienaar visuele informatie ge- ven, voordat het schutten wordt ge- start of de brug geopend. Aanwij- zingen aan de gebruiker worden met een omroepinstallatie gege- ven. Pernot: “Het bedieningspro- ces wordt uitgevoerd met behulp van een beeldschermbediening. Als laatste redmiddel is ingrijpen met een noodstop onontbeerlijk. Al deze hulpmiddelen moeten op een be- trouwbare manier verbonden wor- den met de brug of sluis.” Een beweegbare brug en een sluis zijn beiden machines die moeten voldoen aan de Machinerichtlijn. De beheerder is ervoor verantwoordelijk dat schipper en automobilist op een


veilige manier gebruik kunnen maken van het object. “In het ontwerp van een nieuwe brug of sluis worden de risico’s van beheersmaatregelen voor- zien. Wanneer naderhand zo’n object of het gebruik ervan gewijzigd wordt, bijvoorbeeld door afstandsbediening, moeten de technische beheersmaat- regelen nog steeds voldoen. Deze


vaak complexe technische vraagstuk- ken maken het inschakelen van speci- alisten nodig. Wij kunnen beheerders die afstandsbediening overwegen op dit technische traject begeleiden.”


Meer informatie: www.mijnsen.nl


Partner bij duurzame ontwikkeling Investeer NU in je toekomst!


BOB heeft een ruim aanbod aan Infra-opleidingen. Enkele voorbeelden zijn: Elementaire Infra Techniek Voorbereidend Kadermedewerker Infra Kadermedewerker Infra


T 079 325 24 50 www.bob.nl BOUWEN AAN TALENT


14 Nr.2 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48