This page contains a Flash digital edition of a book.
Amsterdam 2014 Intertraffi c


Op 25 maart opent Intertraffi c Amsterdam 2014 zijn deuren. Intertraffi c Amsterdam is we- reldwijd de toonaangevende vakbeurs voor verkeers- en mobiliteitsprofessionals. Intertraf- fi c Amsterdam beslaat maar liefst 10 hallen met producten, oplossingen en innovaties. Het Smart Mobility Center en het Innovation Lab bieden gratis toegankelijke theatersessies, se- minars, demonstraties en workshops.


B


ezoekers vanuit de hele wereld, en inmiddels uit meer dan 125 landen hebben zich al geregistreerd. Een keer in de twee jaar heeft u de gelegenheid de mondiale


verkeerstechnologische ontwikkelingen en primeurs te aan- schouwen en te ervaren , en dat zo dicht bij huis. Voorregis- treren is nu nog gratis, maar korter voor de beurs geldt een aangepast registratiebeleid, dus registreer nu voor uw gratis entreebewijs.


Noviteitenlijst Er worden talloze nieuwe producten gepresenteerd op Inter- traffi c. Het aanmelden van deze producten wordt door de ex- posanten direct gedaan en het overzicht wordt doorlopend aangevuld. U kunt de totale lijst bekijken of selecteren op beurssegment. De noviteitenlijst is te vinden op de Intertraf- fi c website.


Intertraffi c Indoor navigatie app Nieuw op Intertraffi c Amsterdam 2014 is een innovatieve in- door navigatie app om bezoekers te helpen hun weg te vin- den op de beursvloer. Deze nieuwe applicatie geeft met behulp van de nieuwste technologieën toegang tot alle infor- matie over exposanten, een QR code voor nauwkeurige loca- tiebepaling, een bestemmingsnavigator en nog veel meer. De app kan vanaf half maart gedownload worden,


Seminar & Theater programma Het gratis te bezoeken Smart Mobility seminar-, theater- en demonstratieprogramma biedt voor elk wat wils. Zo vindt u er voorbeelden van regionaal en stedelijk verkeersmanagement, virtuele verkeerscentrales, presentaties over social media en verkeersmanagement, big data en mobiliteit, de parkeergara-


ge als hub voor mobiliteitsdiensten en nog veel meer. Voor de seminars en demonstraties geldt een vrije inloop. Voor de se- minars dient men zich aan te melden. Het programma en het aanmeldformulier staan vanaf maart op de Intertraffi c website.


Samenspel van publieke en private partijen In hal 9 treft u tal van mobiliteitsoplossingen gezamenlijk ge- presenteerd en gedemonstreerd door zowel publieke als pri- vate partijen. Marktpartijen richten zich op het aanbieden van (informatie)diensten, die toegesneden zijn op de wensen en behoeften van de individuele weggebruiker. Wegbeheerders faciliteren de keuzes van de individuele weggebruiker maxi- maal door voldoende wegcapaciteit beschikbaar te stellen binnen de maatschappelijke randvoorwaarden voor veilig- heid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Het ondersteunen van de weggebruiker met informatie, adviezen, geboden en ver- boden is meer dan ooit een publiek-privaat samenspel. Bin- nen dit samenspel spelen marktpartijen een grotere rol in de inwinning, verwerking en verrijking van data (ten behoeve van wegbeheerders en andere private partijen).


Innovation Lab Het Innovation Lab in het Elicium is speciaal ingericht voor de presentaties van de Innovation Award genomineerden. Hier kunnen bezoekers door middel van ipads de verschillende fi - nalisten bekijken. Daarnaast zal het Innovation Lab het podi- um zijn voor diverse workshops, presentaties en sessies van andere exposanten met innovatie als rode draad.


Meer informatie: www.intertraffi c.com Nr.2 - 2014 OTAR O Nr.2 - 2014 TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48