This page contains a Flash digital edition of a book.
Galecopperbrug


De Galecopperbrug is 327 meter lang en bestaat uit twee stalen tuibruggen met elk vijf rijstroken. Rijkswa- terstaat heeft de opdracht voor renovatie, versterking en verhoging van de Galecopperbrug over het Am- sterdam-Rijnkanaal gegund aan bouwcombinatie Ga- lecom VOF. Hierin participeren KWS Infra, Mercon Steel Structures en Hollandia BV. Daarnaast zijn diverse Vol- kerWessels bedrijven zoals Van Hattum en Blanke- voort, VolkerRail en Vialis nauw betrokken bij het werk. Het project is in 2013 van start gegaan met de renova- tie van de onderzijde van de brug en de pijlers. Zomer 2014 begint de renovatie van het wegdek en het opvij- zelen van de brug. Eind 2015 moeten de werkzaamhe- den zijn afgerond.


Nr.2 - 2014 OTAR OTAR


Nr.2 - 2014


27


Foto’s: Ton Borsboom


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48