This page contains a Flash digital edition of a book.
réimsí amhail aeróbaic, traenáil ciorcaid, cicdhornálaíocht agus ióga. Más é an cluiche a thaitníonn leat ná púl, déantar comórtais púil agus duaiseanna iontacha ag gabháil leo a reáchtáil i ngach seimeastar.


Luíonn GMIT go trom ar fhorbairt na hiomaíochta idircholáiste i gcúrsaí spóirt. D’fhonn sceideal gnóthach na bhfoirne seo a choinneáil tá oifigigh forbartha ann chun déileáil leis an riarachán agus leis an eagrú ar son na gclubanna. Faoi láthair tá Oifigeach Forbartha CLG againn agus Oifigeach Forbartha Rugbaí.


Oifigeach Forbartha Rugbaí


Cuireann RFC GMIT dhá fhoireann chun páirce i gcomórtas Aontas Rugbaí Choláistí na hÉireann (ICRU), foireann shinsearach agus foireann f-20 freisin i Sraith Chonnacht. Bíonn an club rugbaí in iomaíocht freisin i gcomórtas bliantúil Seachtar Neach Léinn. Tá Tag Rugbaí agus Rugbaí na mBan ann chomh maith. Cuidíonn Oifigeach Forbartha Óige (OFÓ) atá páirtmhaoinithe ag an IRFU le riaradh agus le heagrú an Chlub Rugbaí.


Oifigeach Forbartha CLG


Tá Oifigeach Forbartha CLG lánaimseartha ag GMIT a bhíonn ag plé le riarachán agus forbairt cluichí Gaelacha in GMIT. Is ag na Cluichí Gaelacha atá an bhallraíocht chlub is mó laistigh den Institiúid. Bíonn Foireann Shinsearach Peile na bhFear san iomaíocht i gCorn Sigerson agus san Iománaíocht i gCorn Fitzgibbon. Déantar freastal ar an gcamógaíocht, peil Ghaelach na mban agus liathróid láimhe freisin.


Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na Cluichí Gaelacha déan teagmháil le do thoil le Damian Curley ar 091-742062 nó rphost damian.curley@gmit.ie


Cumainn


Tá breis agus fiche cumann ag GMIT a thugann raon deiseanna le haghaidh idirghníomhaíochta sóisialta agus forbartha pearsanta. Féadfaidh tú dul isteach i ngrúpaí ar nós an chumainn DJ, an ghrúpa Amharclainne, páirt a ghlacadh in Gaisce – Duais an Uachtaráin, bheith i do bhall den chumann fótagrafaíochta digití nó cuairt a thabhairt ar radharcanna áille na hÉireann leis an gCumann Weekenders.


Má tá dúil agat sa cheol, reáchtálann Aontas na Neach Léinn, i gcomhar leis an Séiplíneach, comórtas bliantúil amhráin le haghaidh ealaíontóirí aonair and bannaí leis na catagóirí cumhdaigh agus bunaidh. Reáchtáltar dreasa ar feadh na bliana agus téann buaiteoirí sna catagóirí go léir ar aghaidh chun seasamh don Institiúid sa National IT Factor Contest áit a mbíonn siad in iomaíocht le healaíontóirí ó Institiúidí eile ar fud na tíre.


Don fhile, iriseoir, ghrianghrafadóir nó léirmheastóir scannáin atá ag bachlú foilsíonn an tAontas nuachtlitir faoi dhó sa tseachtain dar teideal ‘waSUp’ agus cuirtear fáilte roimh phíosaí ó neacha léinn.


46


Tá GMIT cleamhnaithe le Bord Chumann na gColáistí Éireannacha (BICS) a chuireann teacht ar fáil ar raidhse faisnéise faoi chumainn agus comhairle maidir le scothchleachtas. Bíonn Duaiseanna Náisiúnta ar siúl i dtreo dheireadh na bliana acadúla chun aitheantas a thabhairt don iarracht mhór a dhéanann coláistí cleamhnaithe agus chun an ríthábhacht agus an fiúntas a bhaineann leis na cumainn agus a gcuid gníomhaíochtaí dá mballcholáistí a cheiliúradh.


Oifig Gníomhaíochtaí Neacha Léinn


Is craobh d’Aontas na Neach Léinn í Oifig Gníomhaíochtaí na Neach Léinn a chuireann seirbhísí, tacaíocht, agus deiseanna ar fáil do na neacha léinn chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí seach- churaclaim. Is é feidhm Oifigeach Ghníomhaíochtaí na Neach Léinn ná cuidiú le gníomhaíochtaí nua a chur ar siúl agus cúnamh a chur ar fáil ag an am céanna do ghrúpaí atá ann cheana féin. Féadfar breis faisnéise a fháil faoi ghníomhaíochtaí seach- churaclaim in GMIT ach teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Gníomhaíochtaí na Neach Léinn ar 0981-742008 nó r-phost info@gmitsu.ie


Duaiseanna Bliantúla Éachta Neacha Léinn


I dtreo dheireadh gach bliana acadúla déanann Aontas na Neach Léinn Searmanas Duaiseanna a óstáil chun aitheantas a thabhairt d’éachtaí na neach léinn den scoth i gcaitheamh na bliana acadúla. D’fhéadfadh daoine aonair nó foirne a bheith i gceist leis na héachtaí seo a dhéanann sárchion i gceann ar bith de na réimsí seo a leanas: éacht i gcomórtas, eagrú/riaradh club nó cumainn nó gníomhaíochta ar bith eile a mbaineann fiúntas léi ina mbeadh neach léinn páirteach.


Is do neacha léinn atá gafa le gníomhaíochtaí seach-churaclaim, iad na Duaiseanna Éachta, buaicphointe na bliana acadúla, agus cinntítear i gcónaí oíche den scoth. Le linn na mblianta bhí cuid mhaith aíonna speisialta i láthair chun labhairt leis na neacha léinn.


An Halla Spóirt agus an tIonad Folláine


Tá an halla spóirt suite ar an bpríomhchampas. Cuireann sé saoráidí ar fáil le haghaidh an-chuid grúpaí, clubanna agus ranganna le bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí laistigh amhail sacar, cispheil, eitpheil, badmantan. Féadfaidh neacha léinn an halla a chur in áirithe trí ghlao a chur ar an Oifigeach Spóirt a bhfuil a oifig suite laistigh den ionad spóirt. Saor in aisce atá an tsaoráid do na neacha léinn ach ní mór áirithint a dhéanamh roimh ré i ngeall ar an éileamh.


Tá an tIonad Folláine (Giom) suite thuas staighre san halla spóirt. Tá an trealamh is fearr ar fáil sa tsaoráid seo, muilte coise, trealamh friotaíochta, meaisíní soithíocha cairdiacha agus saormheáchana. Bíonn foireann ghairmiúil i láthair san Ionad Folláine i gcónaí agus déantar measúnuithe folláine agus cláir oiliúna phearsanta a thairiscint saor in aisce. Is iad na huaireanta oscailte reatha ná Luan – Déardaoin ó 8.30am go 9.30pm agus Aoine ó 8.30am go 3pm.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188