This page contains a Flash digital edition of a book.
GALWAY-MAYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY


Cláir Altranais


Tá neacha léinn incháilithe le go gcuirfí san áireamh iad le haghaidh iontrála do chláir chéimeanna altranais nuair a chomhlíonann siad na riachtanais seo a leanas:


• Pas le CÚIG ghrád gradam i gceann amháin de na Dámhachtainí Leibhéal 5/6 FETAC-NASCTHA: DCHSN (Staidéar Altranais) DCHSX (Seirbhísí Pobail agus Sláinte) DHSXX (Tacaíocht Chúram Sláinte)


• Ní mór pas le grád gradam i ngach ceann de na modúil seo a leanas a bheith cuimsithe: D20001 (Anamatamaíocht agus Fiseolaíocht), D20012 (Buneolas ar Altranas), agus D20013 (Fás agus Forbairt Dhaonna) nó C20006 (Bitheolaíocht).


Áiteanna Srianta in Altranas: Clár


GA880


Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas Ginearálta


GA882


Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas Síciatrach


2


Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le do thoil leis an Oifigeach Iontrálacha, Oifig Ghnóthaí Acadúla, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Gaillimh.


Seiceáil Gharda


Déanann Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT) roinnt clár oideachasúla agus oiliúna a thairiscint a éilíonn go ndéanfadh neacha léinn socrúcháin le gníomhaireachtaí seachtracha, a chuirfidh i dteagmháil iad le páistí agus le daoine fásta leochaileacha, nuair a théann siad i mbun post iontaoibhe. Chun cosaint an phobail a chinntiú agus chun seasamh le hiontaobh agus muinín an phobail, tá GMIT tiomanta d’féachaint chuige nach ligfear ach d’iarratasóirí oiriúnacha tabhairt faoi na cláir sin.


Beidh neach léinn ar bith a fhaigheann ciontú ábhartha le linn cheann ar bith de na cláir thuas faoi réir ag breithniúcháin de réir pholasaí seiceála Garda GMIT.


5 Líon na nÁiteanna


Baineann GMIT leas as seirbhís seiceála an Láraonad Seiceála Garda chun measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht iarratasóirí dá leithéid agus d’fhéadfaí a éileamh ar iarratasóirí faisnéisiú breise a chur ar fáil trí mhionscríbhinn a chomhlánú nuair a bhíonn siad ag clárú.


Éilíonn GMIT ar iarratasóirí ar na cláir atá liostaithe thíos (tá an liosta sin faoi réir ag athbhreithniú de réir mar a mheastar gá a bheith leis) a bheith seiceáilte ag an nGarda sula gcomhlánóidh siad go hiomlán a gclárúchán mar neacha léinn de chuid na hInstitiúíde.


• BSc (Onóracha) in Oideachas Dearaidh & Teicneolaíochta • BSc (Onóracha) in Altranas Ginearálta • BSc (Onóracha) in Altranas Síciatrach • BA i Staidéar Sóisialta Feidhmeach • BA (Onóracha) i Staidéar Sóisialta Feidhmeach • BSc (Onóracha) in Eolaíocht Leighis • BA in Oideachas Allamuigh agus Áineas • BA (Onóracha) in Oideachas Allamuigh • BA in Oideachas Allamuigh agus Áineas le Tíreolaíocht • Dioplóma Gairmiúil in Oideachas (Staidéar Foirgníochta agus Dearadh & Grafaic Chumarsáide)


Beidh tairiscintí áiteanna ar na cláir ainmnithe seo coinníollach agus ag brath ar chomhlánú sásúil an iarratasóra gnáthamh seiceála Garda GMIT.


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188