This page contains a Flash digital edition of a book.
versnelling


en daar tegelijkertijd zoveel mogelijk stikstof uit terug te winnen. Wat niet alleen schoon en herbruikbaar water oplevert, het stikstof is een prima grondstof voor de kunstmestproductie. Om aardgas voor het productieproces te kraken, past het van origine Noorse bedrijf hogedruk- stoom toe. Hiervoor zet Yara jaarlijks zo’n 3,5 mil- joen kuub demiwater in. Doordat het demiwater deels ook in het productieproces wordt gebruikt, bevat het condensaat stikstof. “We hebben in het verleden een biologische zuivering geprobeerd om het condensaat op te zuiveren”, vertelt HESQ- support engineer Ewoud van den Brande, “maar dat leverde niet de resultaten op die wij wilden. De fluctuatie in concentratie en debiet van onze condensaatstromen is nogal fors, wat zuivering moeilijk maakt. In dit project kunnen we nieuwe mogelijkheden onderzoeken om deze specifieke waterstroom verder op te werken en er zoveel mogelijk stikstof uit te halen. Ons uiteindelijk doel is de hiervoor geschikte zuiveringstechnie- ken op grotere schaal in te zetten. Ook gaan we de resultaten van de drie testfases bij ons en bij Dow en BASF naast elkaar leggen. Zo kunnen we van elkaars ervaringen leren.” Als de proeven bij Yara zijn afgerond, gaan BASF en daarna Dow de testinstallatie eveneens ge- durende een half jaar uitproberen met door hen geselecteerde waterstromen. BASF wil met name de concentraties organische vervuiling (TOC, total organic carbon, de standaardmaat voor organische verontreinigingen in afvalwater) in zijn waterstromen terugdringen. De fabriek in Antwerpen gebruikt hiervoor tijdelijk een zuive- ring met RO-membranen (omgekeerde osmose), maar het bedrijf is op zoek naar effectievere tech- nieken, vandaar de deelname aan IMPROVED.


Dow


Net als bij Yara speelt bij Dow dat het retourcon- densaat uit het stoomnet maar deels kan worden hergebruikt als demiwater. Een substantieel deel ervan is niet direct geschikt voor de ‘polishing- installatie’ van Evides Industriewater op het Dow- fabrieksterrein in Terneuzen, die het condensaat opwerkt tot grondstof voor hogedrukstoom. “Het gaat om enkele miljoenen kuubs per jaar, dus dat is fors”, zegt Lead Analytical Technology Manager Niek van Belzen van Dow. “Omdat de hoeveelhe- den verontreinigingen in het condensaat beperkt


Stoomnet van Dow Benelux in Terneuzen: het bedrijf onderzoekt extra zuiveringsstappen om lichtvervuilde condensaatstromen op te werken tot demiwaterkwaliteit.


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48