This page contains a Flash digital edition of a book.
Met blockchain kan een bierproducent van inkoop van gerst tot en met het uitschenken van het bier data verkrijgen die nuttig zijn voor traceability en marketing. Maar het systeem heeft ook nadelen.


het biertje blijkt te boosdoener te zijn. Als je blockchain effectief inzet in je hele keten, kun je dezelfde avond nog alle flesjes die dezelfde stof bevatten, maar uitsluitend díe flesjes, uit de schappen halen. Dat heeft toch wel zeker meerwaarde.”


Besparen Maar het gaat niet alleen om tracking & tracing. “Blockchain kan er voor zorgen dat bedrijven een paar grote slagen kunnen maken als het gaat om efficiency”, vindt Koelewijn. ”Processen kunnen nog verder geoptimaliseerd worden. Maar ook buiten- om het daadwerkelijke proces kan er flink bespaard worden. Bij de bierproducent kan het zijn dat je met minder inkopers hetzelf- de werk kunt verrichten, bijvoorbeeld om- dat een groot deel van de administratieve taken verdwijnen.”


“Goede vraag”, vindt Koelewijn. “Je kunt tegenwoordig steeds meer meten en weten, maar de vraag is of je dat moet willen. De denkbeeldige bierproducent wordt in dit voorbeeld misschien wel totaal overspoeld met informatie. Maar, om even terug te ko- men op de toegevoegde waarde; natuurlijk is die er wel. De producent kan met deze gegevens nog beter sturen op de financiële en bedrijfsmatige kant. Het productieproces wordt namelijk tot in detail zichtbaar en je kunt goed zien waar je nog wat laat liggen. Maar stel nu dat er een keer door een vrese- lijke fout een flesje bier in het supermarkt- schap belandt waar een giftige stof in zit. Dat flesje gaat mee in de boodschappentas en wordt op een avond leeggedronken. Die klant wordt daar verschrikkelijk ziek van en


Verder Smart Industry, Industrial Internet of Things en vooral big data lijken vaak vooral een enorme toename in data te veroorzaken, waar lang niet iedereen mee overweg kan. Is blockchain een antwoord op hoe we met die data om kunnen gaan? “Nee, dat denk ik niet”, meent Koelewijn. “Blockchain zorgt er voor dat er vooral nóg meer data ontstaat. Je hebt zometeen dus enorme bergen met data die je moet gaan ‘minen’. Het is maar de vraag of je de verbanden vindt waar je iets mee kunt, of die betekenisvol zijn. En een ander punt van die enorme hoeveel- heden data is dat ook de procesindustrie doordringt in het privacygevoelige domijn. Om weer even terug te komen op die bier- producent: je kunt je voorstellen dat een verzekeraar wel geïnteresseerd is in hoeveel biertjes ik per maand opdrink. En de GGD wil dat soort dingen waarschijnlijk ook wel weten. Maar goed, de bierproducent kan dat ook in zijn voordeel gebruiken. Als nu uit die data blijkt dat ik vooral bier


Prof. dr. Jaap Koelewijn, hoogleraar aan Nyenrode Business University


Je kunt tegenwoordig steeds meer meten en weten, maar de vraag is of je dat moet willen...


15


drink op vrijdagavonden waarbij de dag- temperatuur hoger was dan twintig graden, kan de producent daar met z’n marketing op inspelen. Ik krijg dan een paar dagen voor die bewuste vrijdag een berichtje dat ik niet moet vergeten m’n bier te bestellen. Overigens weet iedereen die online winkelt dat marketing nu al zo wordt ingezet. Maar dat kan dus nog veel verder gaan.”


Tegenhouden Koelewijn denk dat vooral in industrieën met complexe achterliggende processen en in industrieën waarbij traceability zeer belangrijk is, blockchain als eerste geadop- teerd zal worden. “In de farmacie zie ik ab- soluut de voordelen van blockchain, vooral vanwege de nog hogere mate van trace- ability die deze technologie mogelijk maakt. Echter, de privacyrisico’s zijn in die hoek ook het grootst. Ik denk dat de drang vanuit de commercie om met deze technologie aan de slag te gaan zo groot is, dat je de ontwik- keling, al zou je willen, niet kunt tegenhou- den. Blockchain komt er dus echt aan.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48