This page contains a Flash digital edition of a book.
Kleinverbruikers (voornamelijk glazenwassers) kunnen tussen de vijftig liter en twee kuub tanken.


en wachtwoord en zodra de app geopend wordt, krijgt de gebruiker een zescijferige code te zien die elk uur ververst. Met die code kun je op het touchscreen middels een numeriek toetsenbord inloggen. Als de code correct is ingevoerd, komt de gebruiker in een scherm waarin hij kan ingeven hoeveel kuub hij wil afnemen. Die waarde ligt tussen de vijf en veertig kuub voor grootverbrui- kers en tussen de vijftig liter en twee kuub voor kleinverbruikers.”


Cloud Voordat de gebruiker daadwerkelijk kan tanken, vindt er eerst een controle plaats. “Aan de app is een cloudapplicatie gekop- peld, waarin enerzijds de juistheid van de code wordt gecontroleerd, maar ook wordt gekeken of de gebruiker nog voldoende kuub water contractueel tegoed heeft en of het dagquotum nog niet is overschreden. Pas dan wordt de applicatie van Evides bevraagd en kan de pomp starten”, vertelt Broekhuijsen. Bij het vulpunt voor kleinverbruikers hoort een andere app, die nog meer op selfservice gebaseerd is. De kleinverbruikers kunnen zich online registreren voor het vulpunt en kunnen via iDeal een saldo op een account storten, waarvan hun afname automatisch wordt afgeschreven.” Een koppeling van een gebruikers-app met een app die in de cloud draait, klinkt wel- licht als een mogelijk doelwit voor cyber-


34 | nummer 1 | 2018


criminelen, maar niets is minder waar. Broekhuijsen: “De communicatie met het cloudplatform gaat over een versleutelde verbinding. Daarnaast kunnen wij niks door het hek heen schrijven naar Evides. We kun- nen uitsluitend lezen. De code die heen en weer gaat is uitermate summier en altijd versleuteld. Het hele systeem is dus zeer veilig.”


Kwaliteitstoename De groot- en kleinverbruikers tanken bei- den hetzelfde water bij het vulpunt. Voor de kleinverbruikers, vaak glazenwassers die voorheen bij onder andere carwashes hun water haalden, betekent dit een grote toename in kwaliteit. Roubos: “In principe hebben glazenwassers voldoende aan osmosewater, met zo’n tien tot vijftien mi- crosiemens per centimeter. Bij ons tanken ze demiwater met een geleidbaarheid van 0,2 microsiemens per centimeter. Een factor honderd tot duizend schoner dus.”


Voorspoedig Omdat een dergelijk uitgerust onbemand vulpunt nog niet bestond, werd het com-


plete ontwerp van zowel vulpunt als app ‘from scratch’ gebouwd. “Het hele systeem is precies zo geworden als we het hadden bedacht”, vertelt Broekhuijsen. “Uiteraard hebben we niet alles zelf gebouwd: we heb- ben gebruik gemaakt van partners die delen van de hardware hebben geleverd. Zo heb- ben we een gespecialiseerde kastenbouwer de zuil laten maken en poedercoaten en een andere partij heeft de inhoud van de zuil voor zijn rekening genomen.” En waar het bouwen van nieuwe dingen vaak veel tijd kost, werd dit project in een paar maanden tijd gerealiseerd. Broek- huijsen: “We hebben het project vrij snel opgezet en ter plaatse in een paar dagen kunnen uitvoeren. Ook de testfase ging voorspoedig: we hebben met een tankwa- gen tests uitgevoerd, waarbij we alle scena- rio’s hebben doorlopen. Daar kwamen nog wat kleine verbeterpunten uit en sinds juni draait het systeem vrijwel vlekkeloos.”


Bestaande pompen Alle grote hardware die daadwerkelijk betrokken is bij het leveren van het water, bevindt zich aan de andere kant van de


Het mooie is dat in onze demiwaterplant alles redundant is uitgevoerd, dus ook de regeneratiepompen...


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48