This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Zwarte Piet


vakblad over procesbesturing en -optimalisatie


Process Control verschijnt 7x per jaar (zowel print als digitaal)


Hoofd- en eindredactie Drs. Joeri van der Kloet joeri.vanderkloet@processcontrol.nl www.processcontrol.nl


Medewerkers aan dit nummer Pieter van den Brand Rob Hommersen Henk Krols Martin van den Hout


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht Henk van der Brugge 0184-481041 henk@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Henno Ploeg, MSc 0184-481045 henno.ploeg@processcontrol.nl


Vormgeving Jessica Dales, Dock35 Marketing


Druk Senefelder Misset B.V., Doetinchem


Abonnement € 79,- excl. BTW (ontvangst print en digitaal) Buitenland € 109,- excl. BTW Jaargang van 7 achtereenvolgende uitgaven


Disclaimer AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze sa- mengesteld. AcquiMedia, (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, (hoofd)redactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever foto’s of (gedeelten van) teksten uit deze uitgave over te nemen. Ook met toestemming van bronvermelding is verplicht.


De titel Process Control is eigendom van Adept BV en wordt in licentie uitgegeven door AcquiMedia. ISSN 1387 - 5825


5


Joeri van der Kloet Hoofdredacteur


redactie@processcontrol.nl jaargang 27 | 2018 | www.processcontrol.nl


Persistente stoff en Keihard nodig


of uitfaseren?


Blockchain: Wat kan de


industrie er mee?


Industriewater:IMPROVED en onbemand demiwater vulpunt


Bij de cover Bij de vernieuwing van de automatisering bij De Heus maakte ENGIE voor het eerst gebruik van de nieuwe Siemens Simatic S7-1500 serie, in combinatie met de TIA portal. In combinatie met de MES Toolbox heeft De Heus nu onder andere een veel betere tracking & tracing.


pc01cover.indd 1 06-02-18 13:51


Maakt u zich geen zorgen. Het is gelukkig nog lang geen december. Naast de hulp van Sinterklaas (of misschien is het politiek correcter om te zeggen dat Piet een werknemer van Sinterklaas is), wordt de term ‘Zwarte Piet’ (maar dan ineens met kleine letters) ook gebruikt als je iemand anders de schuld in de schoenen wilt schuiven. Geen idee hoe lang die term nog zal standhouden. Maar daar gaat het nu niet over.


Het valt mij op dat ‘de maatschappij’ nogal makkelijk met het vingertje naar ‘de indus- trie’ wijst, of de ‘zwartepiet’ toespeelt. Voorbeeld: we weten al jaren dat we de hoeveel- heid CO2


die we uitstoten, moeten gaan beperken. Kun je het mee eens zijn of niet,


en opslaan. Een buitenproportionele maatregel, vond Hans Grünfeld van VEMW. En bovendien ook helemaal niet slim, want zo stimuleer je geen nieuwe technologie die moet gaan zorgen voor elektrifi catie van de industrie.


het gaat toch gebeuren. De industrie dringt er bij de politiek al een behoorlijke tijd op aan om met duidelijke wetgeving te komen, niet andersom. En ineens was daar Wiebes met de mededeling dat de industrie zo’n 18 megaton CO2


Nog een voorbeeld, dit keer wat recenter. Opnieuw Wiebes die meent te kunnen sco- ren door de industrie aan te vallen. De industrie moet maar snel overstappen op hoog- calorisch gas, omdat het Groningse gas nog verder wordt dichtgeknepen. Ook weer een buitenproportioneel en onpraktisch voorstel: veel slimmer zou het zijn om een stikstoff abriek neer te zetten die hoogcalorisch gas uit het buitenland geschikt maakt voor gebruik in de huidige industriële installaties.


Bovenstaande voorbeelden zijn voor mensen die enige kennis van de industrie heb- ben reden tot verbazing, verontwaardiging en misschien een goede anekdote bij de koffi emachine, maar voor burgers die iets minder op de hoogte zijn, is het olie op het vuur. Zulke onhandige voorstellen zorgen er alleen maar voor dat ‘de maatschappij’ keer op keer bevestigd ziet dat de industrie in Nederland een niets ontziende, vervui- lende en verspillende machine is die de zakken vult van rijke multinationals.


Wat te doen? Zelf laten zien dat bovenstaande niet klopt. Unilever, Coca Cola en negen andere partijen laten iedereen weten dat ze nog meer gaan recyclen. Allerlei grote chemiebedrijven wisselen warmteoverschotten uit, gebruiken elkaars afval en ga zo maar door. De truc is uw groene neus te laten zien. Dan voorkomt u dat u de zwartepiet krijgt toegespeeld.


moet gaan afvangen


Redactioneel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48