This page contains a Flash digital edition of a book.
Nederland D


e Innovatiestraat is een nieuw initiatief op Aqua Nederland Vakbeurs. Deelnemers krijgen hier de


ruimte om hun bedrijf en innovatie(s) op het gebied van watertechnologie op een speciale manier onder de aandacht te brengen. Deelnemers zijn onder meer Cirtec & KNN Cellulose met de Cellvation- installatie (winnaar Aquatech Innovation Award 2017), EQA Projects met de EQA- Box plug en play waterkrachtcentrale (winnaar Waterinnovatieprijs 2017 - cate- gorie Energie en Waterschappen), Aka- Nova, Acquaint en Senz2. Het tweede nieuwe concept op de twaalfde editie van Aqua Nederland Vakbeurs is ‘In de schijnwerpers’. Dit onderdeel wordt aan- geboden in het kennistheater en biedt exposanten de mogelijkheid hun bedrijf en product/dienst te presenteren aan bezoekers.


Onderwerpen themasessies bekend Beurspartner ENVAQUA verzorgt samen met NWP, Water Alliance en Stichting IKN kennissessies tijdens de beurs. De sessies worden gehouden in het kader van de


Vakbeurs met twee nieuwe initiatieven en aandacht voor Nationale Watertechnologie Week


Nationale Watertechnologie Week, die ge- lijktijdig is met Aqua Nederland Vakbeurs. Het doel van de Nationale Watertechnolo- gie Week is kennisverbreding, innovatie- stimulering en netwerken met spelers uit de sector. De volgende themasessies worden aangeboden: Wateruitdagingen in de circulaire economie (13 maart), nieuwe zuiveringsuitdagingen in de water- en industriële sector (14 maart) en de onbe- grensde mogelijkheden van sensoren en big data (15 maart).


Energie- & Grondstoff enfabriek De Nederlandse waterschappen beschou- wen afvalwater niet langer als een afval- product, maar als een bron van duurzame energie, grondstoff en en schoon water. In een 17 meter lange waterbuis laten de wa- terschappen zien hoe zij die grondstoff en uit het afvalwater winnen en hoe de grond- stoff en worden toegepast. Deze waterbuis is te zien op de beursvloer van Aqua Neder- land Vakbeurs en RioleringsVakdagen.


Career Event - Roadshow Water Op donderdag 15 maart organiseert Easy- fairs Evenementenhal in samenwerking met Watertraineeship op de beursvloer


een Career Event in het kennistheater om studenten en young professionals te enthousiasmeren voor de branche. Tijdens dit event worden vacatures on- der de aandacht gebracht en bestaat de mogelijkheid voor bedrijven om deze doelgroep te informeren en te adviseren. Tevens wordt hier een Match & Meet aan gekoppeld.


Samenwerking met Stichting IKN In 2017 ging RioleringsVakdagen een nieuwe samenwerking aan met Stichting IKN, omdat IKN als doel heeft de riole- rings- en waterbranche te verbinden. Een doelstelling die precies aansluit bij Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakda- gen. Stichting IKN is een samenwerkings- verband van bedrijven en overheden dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de afvalwaterketen. Met speciale aandacht voor innovaties en decentrale oplossingen. Tijdens Riole- ringsVakdagen krijgen leden de moge- lijkheid deel te nemen aan het Stichting IKN Paviljoen, zodat ze op een laagdrem- pelige manier zichzelf kunnen profi leren aan een vakgericht publiek.


Openingstijden Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen 2018


Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen waren afgelopen editie samen goed voor ruim 9.800 bezoekers en een record aantal exposanten: 340. Voor 2018 openen beide beurzen haar deuren op 13, 14 en 15 maart 2018 van 10.00 tot 18.00 uur. Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen vinden plaats in Evenementenhal Gorinchem. Meer informatie is te vinden op www.evenementenhal.nl/aqua, www.rioleringsvakdagen.nl of www.nationalewatertechnologieweek.nl.


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48