This page contains a Flash digital edition of a book.
duurzaam is. Maar ik weet niet of het onmo- gelijk is om met trackers, nepcontainers en wat men nog meer kan verzinnen, moedwil- lig dat systeem kan omzeilen. Een absolute voorwaarde voor succes van blockchain is de integriteit van het systeem op zich en dat het bestand moet zijn tegen moedwillige fraude. Wat dat betreft kun je het vergelijken met de horeca. Die moeten elke dag allerlei formulieren invullen met betrekking tot hun voorraad, hygiëne, etcetera. Dat doen ze, omdat er een kans bestaat dat als ze het niet doen en ze gecontroleerd worden, er boetes worden uitgedeeld. Mooier is dat een sys- teem inherent stabiel is en dat fraude perti- nent niet mogelijk is.”


Bitcoin vs blockchain Om even een hardnekkig misverstand uit de wereld te helpen: bitcoin is niet de valuta van blockchain. “Bitcoin is een cryptocurren- cy en een toepassing van blockchain-achti- ge producten”, legt Koelewijn uit. “Crypto- currency worden nu dus gebruikt voor betalingen. Even weer naar de veiligheid: bitcoin en andere cryptocurrency zijn alleen waardevol op het moment dat het systeem beheersbaar is. Op het moment dat er ge- sjoemeld kan worden en men het vertrou- wen in die munt verliest, zakt de waarde in elkaar. Ons hele betaalsysteem, ook de cryp- tocurrency, is gebaseerd op vertrouwen.”


Glazig De laatste keer dat we een presentatie over blockchain bijwoonden, om precies te zijn op de Machevo Connect, waar Charles Groenhuijsen over deze ontwikkelingen ver- telde, zaten veel mensen ietwat glazig naar het scherm te kijken. “Dat is ook mijn erva- ring”, lacht Koelewijn. “Op zich is dat niet gek, want blockchain is een technologie die echt nog in de kinderschoenen staat. Het is ook niet zo dat blockchain morgen op grote schaal inzetbaar zal zijn in de industrie, maar blockchain als gedachtenexperiment is wel degelijk een aantrekkelijk iets.”


Data, data, data Vooral bedrijven waar processen plaats- vinden die enorme hoeveelheden data opleveren, kunnen in de toekomst gebaat zijn bij blockchain technologie. “En data is er tegenwoordig genoeg in de industrie”, weet Koelewijn. “De technologie moet zich alleen nog in de praktijk gaan bewijzen. Je moet het een beetje vergelijken met Net- scape in 1996. We zaten toen met z’n allen met stomme verbazing te kijken dat je op je eigen computer iets kon bekijken wat op een andere computer stond. We hadden eigenlijk geen flauw idee wat we daar mee


14 | nummer 1 | 2018


Het is ook niet zo dat blockchain morgen op grote schaal inzetbaar zal zijn in de industrie, maar blockchain als gedachtenexperiment is wel degelijk een aantrekkelijk iets...


moesten, maar twintig jaar later konden we niet meer zonder.” Voorbeelden van industriële toepassingen van blockchain zijn er nog nauwelijks, meent Koelewijn. “In de transportsector wordt er geëxperimenteerd met blockchain. In de industrie nog niet, voor zover ik weet.”


Casus Laten we dan even een denkbeeldige casus maken: we hebben een bierproducent, gevestigd in Nederland, met productiefacili- teiten over de hele wereld en met afnemers over de hele wereld. Hoe zou blockchain voor zo’n producent kunnen werken? Koele- wijn: “Laten we beginnen bij de inkoop: je


hebt te maken met enorme partijen gerst en hop. Aan die partijen zou je een block- chaincode kunnen toekennen. Je kunt dan per partij exact de loop van het product door je proces volgen. In theorie zou je per individueel flesje bier kunnen zeggen waar de gerst vandaan komt, de hop, gist, van waar naar waar dat flesje is getransporteerd, hoe lang het in een magazijn heeft gestaan en wanneer het is opgedronken. Je kunt dus producten op individuele basis volgen door het complete proces: van inkoop van de grondstoffen, tot en met de laatste hande- ling bij de eindgebruiker.” Klinkt interessant, maar wat is precies de toegevoegde waarde van al die kennis?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48