This page contains a Flash digital edition of a book.
de Nederlandse industrie?


Meubels en overige goederen Reparatie en installatie


Overige transportmiddelen Auto's en aanhangwagens


Computers en elektronische apparatuur Elektrische apparatuur Machinebouw


Metaalproductenindustrie


Niet-metaalhoudende minerale producten Basis metaal


Rubber en kunststof producten Farmaceutische producten


Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Cokesovenproducten en aardolieverwerking Chemische producten


Papier en kartonproducten


Textiel, kleding en leder Hout en kurkproducten


Voedingsmiddelen 0 10000 20000 30000 40000 50000


De totale export van goederen uit de verschillende sectoren naar alle landen in de interne markt (28 EU lidstaten, Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein en Zwitserland) ex. het VK en NLD in miljoen USD (x1.000.000 USD). Dit is feitelijk een weergave hoeveel er totaal wordt geëxporteerd vanuit die sector naar de interne markt, zonder NLD en het VK.


concreet in dat landen niet positief of nega- tief gediscrimineerd mogen worden. Stel dat de EU koffi ebonen uit Brazilië wil impor- teren tegen een een bepaald tarief, mag de EU niet vanuit Indonesië met een hoger of lager tarief dezelfde soort koffi ebonen im- porteren. Dat is de basis van de WTO.” De EU is lid van de WTO en het VK is dat ook, echter via het EU-lidmaatschap. “Aangeno- men wordt dat de Britten lid kunnen blijven van de WTO, maar de Brexit is de eerste keer dat een land via een EU-lidmaatschap uittreedt uit de EU. Het is nog onduidelijk hoe de WTO met de Brexit zal omgaan. Vermoedelijk zal het VK op korte termijn als individueel land lid blijven van de WTO met dezelfde voorwaarden als de EU.”


Soft vs hard De termen soft-Brexit en hard-Brexit vallen met enige regelmaat, maar wat houdt het nu concreet in? Prins: “Dat heeft vooral te maken met de interne markt en de douane unie van de EU. Binnen de 28 lidstaten van de EU geldt dat er vrij verkeer van personen, van goederen, van diensten en van kapitaal mag plaatsvinden. Dat betekent dus dat er geen importheffi ngen zijn binnen de inter- ne markt en dat EU-burgers zonder visum in


Nederland Verenigd Koninkrijk


Meubels en overige goederen Reparatie en installatie


Auto's en aanhangwagens Overige transportmiddelen


Computers en elektronische apparatuur Elektrische apparatuur Machinebouw


Metaalproductenindustrie


Niet-metaalhoudende minerale producten Basis metaal


Rubber en kunststof producten Farmaceutische producten


Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Cokesovenproducten en aardolieverwerking Chemische producten


Papier en kartonproducten


Textiel, kleding en leder Hout en kurkproducten


Voedingsmiddelen 0% 20% 40%


Het aandeel van de export in de totale productie van de verschillende sectoren naar alle landen in de interne markt ex. het VK en NLD (in procenten) (30% betekent dat 30% van de totale productie in die sector wordt afgezet in de interne markt, zonder NLD en het VK).


25 60% 80%


Nederland Verenigd Koninkrijk


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48