This page contains a Flash digital edition of a book.
KELLER ARC-1 Modemlogger


De ARC-1 is een modemdatalogger die in combinatie met een Keller nivosensor grond- of afval- water (riooloverstort) re- gistreert, en deze op vaste tijden verstuurt naar een email of FTP server. ARC staat voor Autonomous Remote data Collector, en heeft de symbolische ver- wijzing naar een boog (= ARC) die 2 punten verbindt, namelijk een meetpunt en een dataserver. De ARC-1 is geschikt voor het 3G netwerk, maar kan optio- neel ook in een 4G of LORA variant worden geleverd. De ARC-1 is (uiteraard) com- patible met alle Keller digitale sensoren, maar tevens met sensoren van derden met een spannings- of pulsuitgang. Voor directe compensatie van de luchtdruk is de ARC-1 van een geïn- tegreerde barometrische druksensor voorzien. Om eventuele te hoge luchtvochtigheid in de behuizing voor te zijn is een vochtigheidssensor ingebouwd. Alle parameters worden overgedragen naar de KELLER Data- manager software. Vanzelfsprekend beschikt de ARC-1 over alle features die men van een high-end modemlogger mag ver- wachten, waaronder alarmering op grenswaarden op alle parameters,


een groot geheugen, uitmuntende nauw- keurigheid , lange batterijlevensduur en goede datazekerheid.


KELLER Datamanager software leest de data vervolgens van de mail- of FTP-server en verwerkt de data in een SQL da- tabase. Met KELLER Datamanager kunt u de gegevens visualiseren of exporteren naar andere bestandsformaten. Binnen KELLER Datamanager kan de gebruiker meetpunten indelen per netwerk en sub-netwerk in een over- zichtelijke boomstructuur.


Daarnaast voorziet Datamanager in de verwerking van alarmmel- dingen, en wordt de gebruiker gewaarschuwd bij een laag bat- terijnivo of een te hoge vochtig- heidsgraad in de modemlogger.


Kenmerken:


- Hoog niveau van gegevensbe- veiliging (intern, niet-vluchtig geheugen)


- Veilige gegevensoverdracht - Weinig onderhoud (batterijvoe- ding, levensduur tot 10 jaar)


- Robuust en bestand tegen korte perioden van onderdompeling


- Aanpasbaar (verkrijgbaar in verschillende behuizingen)


- Kan in verschillende toepassingen wor- den gebruikt (veel verschillende senso- rinterfaces beschikbaar)


- Gratis data management software (Datamanager)


- Geïntegreerde barometer-, temperatuur- en vochtigheidssensor


Belangrijkste specifi caties - Diameter 48mm dus geschikt voor 2” peilbuizen


- Geheugen voor 56000 metingen met datum/tijdstempel


- Batterijlevensduur tot 10 jaar op basis van 1 meting per uur en 1 dataoverdracht per dag


- Gecompenseerd temperatuur bereik van -20°C tot + 50°C


- Sensor ingangen: RS485 KELLER Bus pro- tocol, SDI12, Spanningsingang 0..5Vdc (16 bits), Digitaal: alarm / counter ingang, geïntegreerde 3,7V voeding voor senso- ren


- Dataoverdracht modi: (s)FTP, email (POP SMTP), sms


- Alarmering op grenswaarden van alle paramaters, lage batterijspanning en te hoge luchtvochtigheid - Security TLS v1.1 .


Triton malware valt industriële systemen aan


Schneider Electric heeft in de- cember 2017 te maken gehad met een cyberaanval waarbij gebruik werd gemaakt van een nieuw type malware: Triton/ Trisis. Bij de aanval maakte de malware gebruik van een fout in de fi rmware van het Triconex veiligheidssysteem. Dat maakte Schneider bekend op de S4-vei- ligheidsconferentie vorige week in Miami.


Na Stuxnet en Industroyer/Crash Override, is Triton/Trisis de derde malware die specifi ek op indus- triële systemen is gericht. Dit veiligheidssysteem wordt onder andere in petrochemische en


nucleaire applicaties toegepast en heeft als doel installaties gecontroleerd uit te schakelen bij onveilige situaties. Hoe de hackers er in zijn ge- slaagd de malware in de instal- laties te krijgen, is niet precies duidelijk. Volgens het magazine ‘Wired’ gaat het om ‘onvolko- menheden in de veiligheidspro- cedures’. Na het binnendringen van het systeem is gebruik ge- maakt van de eerder genoemde fout in de fi rmware, waarna een Remote Access Trojan (RAT) is binnengelaten.


Na de hack werd geprobeerd om ongemerkt de verschillende


veiligheidslagen te manipule- ren. De hack werd ontdekt toen per ongeluk diverse systemen zichzelf uitschakelden. Volgens


Schneider zit de fi rmware fout alleen in vroege versies van Triconex. Er wordt inmiddels ge- werkt aan een software-update.


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48