This page contains a Flash digital edition of a book.
Maintenance In kader van verscherpte FSSC 22000-certificering Seafood Parlevliet kiest voor Sa


1 miljoen euro begrootte Seafood Parlevliet jaarlijks voor het uitvoeren van conventioneel onderhoud aan hun productielijnen. Doel: optimale leverbetrouwbaarheid, een zo hoog mogelijk rendement op alle lijnen en geen ongewenste stilstand. Hoewel ze hierin al die jaren zijn geslaagd, bleek het onderhoud dat ze jarenlang uitvoerden één grote ‘black box’ te zijn. Met veel inventiviteit bedachten de medewerkers steeds weer creatieve oplossingen om aan hun leververplichtingen te voldoen. Tijdens een audit voor de FSSC 22000-certificering bleek dit systeem niet meer afdoende te zijn. Gezocht moest derhalve worden naar een alternatief. De SaaS-oplossing van McMain bood uitkomst.


Henriëtte van Norel


systeem, was eigenlijk al direct duidelijk dat een part- ner moest worden gezocht waarmee in de Cloud ge- werkt kon worden, op een Cloud-server. Tot voor kort werden alle data omtrent de aanvoer van verse vis en visverwerking centraal opgeslagen op één server. Een situatie die verre van ideaal was.”


R


Een object in McMain kan dus bij ons een verpakkingsmachine of een matrijs zijn met een eigen onderhoudshistorie...


28 | nummer 1 | 2018


Achtergrond Familiebedrijf Seafood Parlevliet, een dochteronder- neming van het wereldwijd opererende visserijbedrijf Cornelis Vrolijk met circa 1.800 medewerkers, is een verwerker van verpakte visproducten zoals haring, makreel en gebakken vis. In Nederland is Seafood Par- levliet marktleider in de retailsector en belevert verder zowel de groothandel als de zorg- en cateringmarkt. Seafood Parlevliet heeft in totaal vier vestigingen in Nederland en België, te weten in IJmuiden (2 vesti- gingen), Tholen en Lokeren. Daarnaast heeft Seafood Parlevliet ook een bapao-fabriek, die speciaal is inge- richt voor levering aan een klant. 80% van de verpakte vis die de fabrieken van Seafood Parlevliet verlaat, is bestemd voor de nationale markt, 20% gaat naar landen als België, Duitsland en Engeland. Engeland is een sterk opkomende markt voor met name gerookte vis als makreel- filet en brado (lees: koud gerookte haring). Het merendeel van deze producten gaat onder ‘private label’ de markt op.


Voedselveilig proces Volgens Van den Berg begint voed- selveilig produceren bij de inrichting van een nieuwe bedrijfshal of fa- briek. “In de praktijk komt het nog te vaak voor dat machinebouwers


ick van den Berg, Hoofd Research & De- velopment bij Seafood Parlevliet vertelt: “Toen de beslissing genomen werd om over te gaan naar een nieuw onderhouds-


een machine en/of installatie functioneel bouwen en eenvoudigweg uitleveren. Dit kan mijns inziens niet. Vanuit mijn werkveld bekeken zou ik een bredere aanpak toejuichen. Medewerkers die met de nieuwe machines moeten werken, moeten namelijk getraind worden om er verantwoord mee te werken en om deze voedselveilig schoon te maken. Zaken die mijns inziens essentieel zijn om een voedselveilig proces te kunnen inrichten”.


Inrichting Van den Berg heeft recent een lijn ontwikkeld voor de verwerking van gerookte makreel. Voorafgaand aan het daadwerkelijke ontwerp van deze lijn zijn eerst de tacttijden en de verschillende handelingen nauwkeurig in kaart gebracht. Uitgangspunt daarbij was dat de lijnmedewerkers zo efficiënt mogelijk hun werk moeten kunnen uitvoeren, zonder voortdurend hun werkplek te hoeven verlaten. Met name dit laat- ste aspect was cruciaal voor het aan- en afvoeren van de makreel. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een pro- ductielijn waaraan dagelijks 23 mensen staan, die de aangevoerde makreel in tweeën snijden op zodanige wijze dat er 100% graatloze makreel overblijft. Hoe- wel dit met een hoge mate van precisie gebeurt, blijft van elke makreel slechts 35% over. De overgebleven restanten worden in het kader van ‘food recovery’ afgevoerd naar een separator. In deze separator wor- den de graatloze ‘flakes’ gescheiden van de niet meer bruikbare delen, zoals de graat en het vel. De flakes worden geleverd aan een klant die hiervan ambach- telijke makreelsalade maakt. Van den Berg: “Essentieel bij het voltooien van een nieuwe productielijn, is om als team goed na te denken over de wijze waarop de machines en/of ruimtes moeten worden gedesinfec- teerd, hoe de schoonmaakmiddelen moeten worden opgesteld en over het trainen en opleiden van onze mensen. Voor het laatste onderdeel doen we een beroep op Gilde Maintenance”.


Digitalisering In het kader van de overstap naar FSSC 22000 moes- ten alle parameters van bovengenoemde processen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48