This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuwe ATEX-versie Toughpad FZ-G1


Medewerkers in de chemische, olie- en gasindustrie werken vaak buiten en hebben een ap- paraat nodig dat in alle omstan- digheden optimaal gebruikt kan worden; of ze nu in de regen informatie op het scherm moe- ten intypen, het scherm bij fel


zonlicht moeten lezen of infor- matie moeten invoeren met een pen of met handschoenen aan. Mobiele werkers kunnen de rug- ged tablet gebruiken voor vele toepassingen, zoals toegang tot geo-informatiesystemen, informatie over onderhoud en installatie of informatie over de inzet van mensen en middelen. Ze moeten ook verbinding kun- nen maken met de datacom- municatie- infrastructuur om zo snel problemen op te kunnen sporen, digitale documenten en tekeningen te controleren of online reserveonderdelen te bestellen. In het veld hebben ze ook toegang nodig tot alle digi- tale informatie die beschikbaar is op de back-offi ce systemen. De nieuwe versie van de FZ-G1 is een Windows 10 Pro-apparaat met hoogwaardige prestaties en


een 6e


voor de chemische, olie- en gasindustrie Onlangs heeft Panasonic de nieuwste versie aangekondigd van de populaire ATEX-variant van de Panasonic Toughpad FZ- G1. De vernieuwde Toughpad is een fully-rugged Windows- tablet van 10,1 inch met een batterijduur van 14 uur en meer functionaliteit. De Panasonic Toughpad FZ-G1 ATEX-tablet is gecertifi ceerd voor gebruik bo- ven de grond in zone 2-ruimtes in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen in de chemische, olie- en gasindustrie.


generatie Intel Core i5-


6300u vPro CPU-processor dat uitgebreide compatibiliteits- en verbindingsopties biedt.


Met een batterijduur van 14 uur en een hot-swappable batterij kan de Panasonic Toughpad FZ-G1 ATEX-tablet net zo lang werken in het veld als nodig is. Het uitgebreide ecosysteem van accessoires en randappara- tuur zorgt ervoor dat het appa- raat in elke omgeving optimaal gebruikt kan worden; of het nu in een houder in een voertuig is geplaatst of wordt gedra- gen. En net als de hele reeks fully-rugged apparaten van Panasonic is de tablet getest om extreme omstandigheden te weerstaan en gecertifi ceerd conform MIL-STD 810G- en IP65. Dankzij de fl exibele con-


fi guratie-opties kan de tablet uitgerust worden met een 2D- barcodelezer, GPS, micro-SD, 2e


USB 2.0, bedraad LAN of


smartcardlezer. Om te waarbor- gen dat het apparaat aan de certifi ceringsnormen voldoet, heeft Panasonic een speciale batterij voor de tablet ontwor- pen en is de tablet voorzien van een speciale leren hoes.


De Panasonic Toughpad FZ-G1 ATEX-tablet is verkrijgbaar van- af februari 2018. De adviesprijs bedraagt 3.028 euro (excl. BTW).


Royal HaskoningDHV en Sitech Services slaan handen


ineen voor assetmanagement Chemelot Royal HaskoningDHV en Sitech Services hebben een nieuwe samenwerkingsvorm afgesproken voor het assetmanagement van Chemelot in Limburg. De samenwer- king is gericht op meer innovatie en inten- sievere samenwerking om Chemelot als chemiesite optimaal te laten functioneren. Het miljoenencontract werd ondertekend door Marc Dassen, CEO van Sitech Services en Marije Hulshof, directeur Industry & Buildings van Royal HaskoningDHV. In opdracht van Sitech Services is Royal HaskoningDHV sinds 2006 verantwoorde- lijk voor het beheer en onderhoud van infrastructuur en faciliteiten op Chemelot, een 850 hectare groot chemisch industrie-


complex in Geleen met multinationals als DSM, SABIC en OCI Nitrogen. Chemelot kent maar liefst 80 kilometer aan wegen, 50 kilometer spoor, 16 bruggen en viaduc- ten, één binnenhaven en 195 kilometer rioolleidingen. De chemische bedrijven die hiervan gebruikmaken, kunnen zich rich- ten op hun kernactiviteiten wetende dat de functionaliteit van deze infrastructuur is geborgd. Sitech Services CEO Marc Dassen is enthou- siast over de nieuwe samenwerkingsvorm: “Zo werken we schouder aan schouder aan de verwezenlijking van Visie Chemelot 2025 met Chemelot als de meest competi- tieve en duurzame chemie- en materialen- site van West-Europa.” Binnen het nieuwe contract is innovatie een speerpunt. Sitech Services en Royal HaskoningDHV gaan werken aan nieuwe oplossingen en werkmethoden om Che- melot’s faciliteiten en infrastructuur te laten bijdragen aan het realiseren van de ambities van de chemische bedrijven op de site. Zo wordt het bestaande IT-land-


schap verrijkt ten behoeve van predictief onderhoud en gaat het team aan de slag met het verzamelen van data om met be- hulp van sensors noodzakelijke inspecties van specifi eke infrastructuur te kunnen voorspellen en verbeteren. Anders dan bij voorgaande assetmanage- mentcontracten, werken beide partijen samen in één team. Hierin maken site- eigenaar Sitech Services en sitebeheerder Royal HaskoningDHV gebruik van elkaars expertise, zodat de beschikbare capaciteit effi ciënt wordt ingezet. De prioriteiten van het team zijn: veiligheid, voldoen aan wet- en regelgeving, bijdragen aan de duur- zaamheidsambitie van Chemelot en het optimaliseren van Total Cost of Ownership. Marije Hulshof: “We werken al twaalf jaar samen met Sitech Services. Met meer inno- vatie vanuit één gezamenlijk team geven we die samenwerking een nieuwe impuls. Daar zijn we trots op en dat is ook precies waar we als bedrijf sterk in zijn.” De samenwerking binnen de nieuwe over- eenkomst is gestart op 1 januari 2018.


39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48