This page contains a Flash digital edition of a book.
Elgersma toe. “Je ziet wel dat door de toe- name in conceptvoer die capaciteit wat terugloopt. Door de versnippering gaan de productieruns wat omlaag en wordt de netto productie lager door de wisselingen die je veel vaker moet uitvoeren. Schakelen kost nu eenmaal tijd.”


Malen, mengen, persen Bij De Heus worden grondstoffen door do- seersilo’s ingenomen. Met de MES Toolbox van ENGIE wordt een recept ingelezen van- uit het hoofdkantoor. De MES Toolbox kiest welke silo’s gebruikt worden om het recept te maken. De grondstoffen worden afgewo- gen en vervolgens naar een bufferbunker boven de hamermolens getransporteerd. Elgersma: “Dan gaan we malen en wordt er opnieuw gebufferd. Tegelijkertijd met het malen worden de premixen, met daarin vitamines en mineralen, gedoseerd. Het


gemalen product en de premixen komen bij elkaar in de menger. Daar worden eventueel nog vetten en oliën toegevoegd. Daarna wordt het mengsel boven een van de drie perslijnen gebufferd om vervolgens geperst te worden. Tenslotte wordt in de laadstraat het voer vanuit een van de 38 gereed-pro- duct-silo’s in de vrachtwagen geladen.”


Defect De automatisering bij De Heus in Meppel was met z’n 22 jaar al een tijdje voorbij zijn end-of-life periode. “Op zich voldeed de hardware nog wel”, licht Elgersma toe, “maar op het moment dat er dan iets defect gaat, heb je toch echt een probleem. Dan moet je met tweedehands materialen aan de slag.” Besturingstechnisch werkte de oude auto- matisering nog wel, maar zaken als opslag, tracking & tracing en rapportages ontbraken in het systeem. “Daarnaast verdween lang-


Snelle verlading in de laadstraat.


zaam de kennis bij de leverancier die nodig is om het systeem te kunnen onderhouden of aan te passen.” Voor Elgersma is vooral de tracking & tracing een belangrijke eigenschap van de nieuwe automatisering. “Het belang van tracking & tracing wordt nu in de sector breed onder- kend en op dit moment zie je dat er vee- voerproducenten zijn die hun tracking & tracing beter voor elkaar hebben dan som- mige foodproducenten.”


Binnen 4 uur Tracking & tracing is niet zomaar een han- digheidje, maar een keiharde verplichting voor heel veel fabrikanten. Elgersma: “Op het moment dat de NVWA ons belt dat er een probleem is geconstateerd bij een af- nemer van ons, moeten we binnen vier uur een lijst aanleveren met alle klanten die voer hebben ontvangen met de vervui- lende grondstof erin. Voorheen zouden we dan, omdat we niet het exacte inzicht in de tracking & tracing hadden, meer maatrege- len moeten treffen, waarbij er dus voor de zekerheid meer voer moest worden afge- keurd. Maar de gevolgen gaan verder, voor de hele keten. Op het moment dat wij bij de NVWA aangeven dat afnemer X moge- lijk besmet voer heeft gekregen, gaat zo’n bedrijf op slot, met alle gevolgen van dien. Zo’n lijst moet dus voor jezelf, maar ook voor iedereen die na jou zit in de keten, zo klein mogelijk zijn. En daarmee helpt deze nieuwe automatisering dus enorm.”


Handige Harry Bij de oude automatisering werd er gebruik gemaakt van een ouder type PLC, waar de


42 | nummer 1 | 2018


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48