This page contains a Flash digital edition of a book.
ly realiseren onbemand


Je hebt namelijk een concurrentievoordeel als andere partijen niet bij jouw vulpunt kunnen. Wij zitten op een andere manier in de wedstrijd: wat ons betreft mag iedereen gebruik maken van ons demiwater. Het zou toch raar zijn dat een tankwagen onnodig veel kilometers moet maken om demiwater te kunnen tanken, terwijl er op korte afstand een prima vulpunt is. Met het oog op duur- zaamheid, vinden wij dat een belangrijk punt.”


Kwartier per keer De nieuwe locatie is slim uitgekozen. De ‘tankstraat’ bevindt zich in een groenstrook, direct naast de openbare weg, grenzend aan het Evides terrein. “Gebruikers hoeven zich dus niet aan te melden en omdat we niet op een site zitten, zijn de veiligheidseisen minder streng”, licht Roubos toe. “We zitten niet in een petrochemische omgeving, dus dat scheelt erg veel. Overigens zien we dat veel afnemers toch standaard met een vei- ligheidsbril en helm lopen. Dat vinden wij een prima gewoonte. ”


een app voor kleinverbruikers met de naam ‘Osmosewater’. Beide apps zijn te verkrijgen in de Apple Appstore en Google Play. De gebruikers hebben een gebruikersnaam


Het zou toch raar zijn dat een tankwagen onnodig veel kilometers moet maken om demiwater te kunnen tanken, terwijl er op korte afstand een prima vulpunt is...


Roubos schat in dat het tanken bij het nieuwe vulpunt toch al snel een kwartier per tankbeurt scheelt, alleen al als gevolg van de snellere toegankelijkheid. “Er zijn afnemers die enkele tientallen keren per dag komen tanken en dan scheelt dat heel wat manuren.”


Uitbesteden Omdat Evides niet is ingericht op relatief kleine transacties met een groot aantal afnemers, besteedt het bedrijf dat deel uit aan Easy Water Supply (EW Supply), een bestaande partner van Evides. Roubos: “Wij hebben dus één meter waar al het uitgaan- de water langskomt en die rekenen we met


EW Supply af. EW Supply rekent vervolgens zelf af met alle afnemers en verzorgt alle verdere communicatie en handelingen. Op basis van de input van IMFUEL, EW Supply en Evides eigen mensen is het laadpunt vormgegeven. Evides heeft onderaanne- mers ingeschakeld voor de daadwerkelijke realisatie, waarvan IMFUEL de belangrijkste was en waar wij al jaren zeer goed mee sa- menwerken.” Ivo Broekhuijsen van IMFUEL vertelt: “Evides benaderde ons om de vulpunten en bijbe- horende smartphone apps te ontwikkelen. De apps zijn eigenlijk een soort authenti- cator-apps geworden. Er is een app voor grootverbuikers, getiteld ‘Demiwater’ en


Door de ‘tankstraat’ fysiek te scheiden van de Evides plant, gelden minder strenge veiligheidsvoorschrif- ten, wat de doorstroom voor de gebruikers ten goede komt.


De app genereert een zescijferige code, waarmee kan worden ingelogd op de terminal.


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48