This page contains a Flash digital edition of a book.
Overzichtelijke schermen in de controlekamer.


Conditioneren Een heel praktisch voorbeeld van geboekte tijdwinst is het opstarten van de perslijnen met behulp van de hotstart. Elgersma: “Vleeskuikenvoer vereist een minimale tem- peratuur van 80 graden i.v.m. afdoding van bacteriën.“ Je hebt koud meel en dat ga je conditioneren naar tachtig graden. Voor- heen ging dat conditioneren geleidelijk naar de juiste temperatuur. Het eerste meel dat door de conditioner heen was gegaan, maar nog geen tachtig graden was geworden, lieten we dus opnieuw door de conditioner lopen. Nu hebben we een speciaal daarvoor geïnstalleerde conditioner die een kleine hoeveelheid meel inneemt en dat naar tach- tig graden brengt. Op het moment dat de conditioner op temperatuur is, komt pas de meelstroom op gang, en wordt het nieuw toegevoerde meel direct verwarmd naar 80 graden. Daarmee win je dus veel opstarttijd.”


Flexibel Voor Elgersma is tijdwinst bepaald niet zalig- makend. “Je kunt met deze automatisering ‘vliegend omschakelen’ tussen recepturen, maar dat interesseert mij niet zo. Ik wacht


liever even tussen twee silo’s, zodat ik hon- derd procent zeker ben van de tracking & tracing. De voor de tracking en tracing mooiste overgang tussen twee partijen heb je nog altijd bij een lege silo. Je hebt dan


Eigenlijk is het ook wel mooi dat het systeem zo flexibel is dat je zelf kunt bepalen welke factoren jij als voederproducent belangrijk vindt...


namelijk geen vermenging. Het systeem kan meer dan wij gebruiken. En eigenlijk is het ook wel mooi dat het systeem zo flexi- bel is dat je zelf kunt bepalen welke facto- ren jij als voederproducent belangrijk vindt.”


Van iedere productieopdracht worden 1 of meerdere monsters genomen welke worden getest en een half jaar worden bewaard.


44 | nummer 1 | 2018


Opbouw en interface Voor Elgersma vallen de voordelen van de MES-Toolbox samen te vatten in de volgen-de punten: “Tracking & tracing, bedienings-gemak, betrouwbaarheid, regis- tratie, set-points, consistente opbouw, alles is heel logisch in elkaar gezet. Ik ben ooit begonnen als operator, dus ik kijk er ook met die bril naar. Alles heeft dezelfde op- bouw: of je nu naar de inname, perslijn, of laadstraat kijkt, alles heeft dezelfde opbouw en interface.”


De fabriek wordt bestuurd door 4 Simatic 1517-3 PN/DP PLC’s. Per procesdeel is er 1 PLC.


Ook de instelbaarheid is een grote pré, vergeleken met het oude systeem. Waar er voorheen door de TD rechtstreeks in de PLC werd geprogrammeerd, gebeurt dat nu ‘aan de buitenkant’, na een zorgvuldige authori- satieprocedure. Bovendien worden alle ver- anderingen die nu worden ingegeven ook geregistreerd. Iets wat voorheen technisch niet mogelijk was.


Timmerman voegt toe: “Ook handig is de performance analyse tool. Daarmee kun je heel snel zien wat de bezettingsgraad van de fabriek is en hoe lang ze er bijvoorbeeld over gedaan hebben om een batch door de maal/menglijn heen te halen. Je kunt dan makkelijk zien waar eventuele productietijd- verliezen door zijn veroorzaakt.” Een ander voordeel is dat met het gebruiken van de MES Toolbox er een zekere mate van standaardisatie over de De Heus vestigingen plaatsvindt.


Waardevol Minstens zo belangrijk als de daadwerkelijke automatisering is de support. Elgersma: “Op het moment dat alles geïnstalleerd is en de facturen betaald zijn, ben je er nog niet. Je hebt als bedrijf dan toch wat ondersteuning nodig van je leverancier om het systeem te finetunen en het goed werkend te krijgen. En dan merk je toch wel dat de mannen van ENGIE niet alleen maar automatiseren, maar ook snappen hoe zo’n fabriek in elkaar zit. Wat mij betreft is dat erg waardevol.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48