This page contains a Flash digital edition of a book.
Tweeluik persistente stoff en Deel 1: Een politica en toxicoloog over het uitfaseren van niet-afbreekbare stoff en Persistente stoff en: uitfaseren


Eind vorig jaar werd in de Tweede Kamer de motie van GroenLinks aangenomen die stelt dat met de industrie gepraat moet worden over het uitfaseren van persistente stoff en zoals GenX van Chemours. Maar hoe gevaarlijk zijn die stoff en nu eigenlijk? En zijn er alternatieve stoff en die dezelfde functie kunnen vervullen? In dit deel is het woord aan de politica en de toxicoloog. In deel 2 lezen we wat de industrie er van vindt.


Noot van de redactie De redactie heeft er bewust voor gekozen om een uitgesproken tegenstander van het gebruik van persistente stoff en aan het woord te laten, plus een (voor zover mogelijk) onafhankelijke expert. In het volgende deel van dit tweeluik krijgt de VNCI alle gelegenheid in te gaan op hetgeen in dit artikel wordt gezegd.


regelmaat naar voren komen zijn de incidenten rond Chemours. Eerst hadden we te maken met PFOA, vervolgens GenX, daarna werden dit soort stoff en aangetroff en in moestuintjes en menselijk weefsel. Maar GenX is maar een van de persistente stoff en die we in het milieu tegenkomen en wat ons betreft zou je de discussie dus breder moeten trekken: wij vinden dat we van de persistente stoff en af moeten.”


S


De Chemours plant aan de Merwede.


16 | nummer 1 | 2018


PFOA vs GenX Volgens toxicoloog Martin van den Berg is het niet te- recht om PFOA, GenX en andere stoff en op één hoop te gooien: “GenX heeft een veel minder accumulerend eff ect dan zijn voorloper PFOA. Als je lichaam wordt blootgesteld aan GenX, wordt het ook vrij snel weer uitgescheiden. Wel is het zo dat GenX als stof erg lang


uzanne Kröger zit sinds maart 2017 in de Tweede Kamer in de GroenLinks fractie. In haar portefeuille zit onder andere de post ‘milieu’. “Onderwerpen die met


in het milieu aanwezig blijft. Daarom noemen we het ook een persistente stof. Bij een langdurige emissie van GenX zou je een dermate hoge concentratie in het drinkwater kunnen krijgen dat er een onwense- lijke situatie ontstaat. Dat niveau hebben we beslist nog niet bereikt en dat zie ik ook niet in een paar jaar gebeuren. Ga je echter door met deze emissie, zou er over een jaar of tien wel een probleem kunnen ont- staan. Dat is dus het risico van GenX.”


Honderdvoudige Het verschil tussen GenX en PFOA is dat de laatste stof wel een accumulerend eff ect heeft. Zelfs een re- latief lage dagelijkse blootstelling kan op termijn voor eff ecten zorgen, omdat het lichaam deze stof moeilijk uitscheidt. “GenX is eigenlijk per toeval ontdekt”, licht Van den Berg toe. “Dat GenX niet accumuleert was voor de onderzoekers en toxicologen een verrassing en eigenlijk weten we nu nog steeds niet precies hoe het komt dat de stof niet accumuleert. Ik heb gekeken


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48