This page contains a Flash digital edition of a book.
Inhoud


IMPROVED zit in de hoogste versnelling


6


Onderzoeksproject IMPROVED wil de in- dustrie meer grip geven op de kwaliteit van alternatieve waterbronnen. Niet alleen door de juiste zuiveringstechnologie aan te reiken, maar ook door bedrijven in staat te stellen realtime de bacteriegroei in hun sys- temen en leidingen te volgen en de impact hiervan op processen te simuleren. De deelnemers vertellen.


Tracking & Tracing in mengvoederfabriek 40


Enige tijd geleden werd de complete auto- matisering bij mengvoederbedrijf de Heus in Meppel vervangen. Het oude systeem was na 21 bedrijfsjaren aan vervanging toe. Een van de grote voordelen van de nieuwe automatisering is de betrouwbare tracking & tracing die het nieuwe systeem biedt.


Blockchain in de procesindustrie


12


De afgelopen tijd hoor je in de industrie steeds vaker het woord ‘blockchain’ vallen. Vaak wordt in dezelfde zin over bitcoin ge- sproken, maar wat nu precies de verschillen zijn, is vaak niet helemaal duidelijk. Hoogste tijd om eens verder in de blockchain te dui- ken en te ontdekken wat deze technologie voor de industrie zou kunnen betekenen.


Persistente stoffen: uitfaseren of keihard nodig?


Process Control Digitaal 16


Eind vorig jaar werd in de Tweede Kamer de motie van GroenLinks aangenomen die stelt dat met de industrie gepraat moet worden over het uitfaseren van persistente stoffen zoals GenX van Chemours. Maar hoe gevaarlijk zijn die stoffen nu eigenlijk? En zijn er alternatieve stoffen die de- zelfde functie kunnen vervullen? In dit deel is het woord aan de politica en de toxicoloog. In deel 2 lezen we wat de industrie er van vindt.


In het magazine komt u de volgende symbolen tegen, deze geven aan dat er verrijkingen zijn aangebracht in de digi- tale versie van het vakblad.


: weblink met meer informatie over aanbieder of product


: extra achtergrondinformatie bij artikel


: video of audio Meer informatie www.processcontrol.nl


En verder: Column Henk Krols Brexit en de industrie


Nieuws


Column Rob Hommersen McCain & de food


10 21 24 27 28


Onbemand demiwater vulpunt 32 Aqua Nederland


Column Martin van den Hout 45 Bedrijvenwijzer & Agenda


36 46


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48