This page contains a Flash digital edition of a book.
strie “


Als je blockchain ruim defini- eert, is het een code die in het openbare domein wordt be- heerd, een open source toepas-


sing dus”, vertelt econoom prof. dr. Jaap Koe- lewijn, hoogleraar aan Nyenrode Business University. “Elke individuele gebruiker heeft


zijn eigen code om de blockchain te kunnen openen en bewerken. De blockchain wordt beheerd door een heel groot systeem van computers. In dat systeem zien alle gebrui- kers dat er in een bepaalde computer een wijziging is aangebracht en moet er bij wijze van spreken een akkoord worden gegeven op die mutatie in de blockchain. Je zou het dus kunnen vergelijken met een Google document waarbij per document dan óók duidelijk zou zijn wie welke wijziging heeft uitgevoerd, wanneer en waar dat is gebeurd en wat hij heeft gedaan. Het andere grote verschil tussen blockchain en Google docs is dat je bij die laatste heel makkelijk een document kunt aanmaken en dat daar een simpel password op zit. Bij blockchain is die code zo ingewikkeld en zo lang dat je die met de huidige stand van de techniek eigenlijk niet kunt kraken.”


Collectief grootboeksysteem Blockchain wordt ook wel een collectief grootboeksysteem genoemd, maar wat betekent dat nu concreet? Koelewijn: “Stel dat een Chinese televisieproducent honderd televisies in een container laadt in China. Hij hangt daar een blokchaincode aan en vervolgens gaat die boot varen. Onderweg moet die boot langs de douane, moeten er betalingen worden gedaan, controles wor- den uitgevoerd, etcetera. Met behulp van de blockchain kun je alle gegevens van de betrokken partijen, dus de verzekeraar, de bank, de shipping company, de ontvanger, enzovoorts, in zo’n blockchain zetten. Vroe- ger had je daar dus stapels papierwerk voor nodig, nu is dat niet meer nodig. Maar het levert nog heel veel meer extra op, behalve het feit dat je geen papier meer nodig hebt. Alle partijen kunnen nu de boot met con- tainer volgen, een bericht krijgen wanneer er betaald moet worden, zien wanneer de douane de container heeft ingeklaard én alle mutaties die in de blockchain plaatsvin- den, moeten worden goedgekeurd door alle gebruikers in de keten. Het is dus een uiter- mate transparant en veelbelovend systeem.”


De blockchain wordt beheerd door een heel groot systeem van computers. In dat systeem zien alle gebruikers dat er in een bepaalde computer een wijziging is aangebracht en moet er een akkoord worden gegeven op die mutatie in de blockchain.


Traceren Dan hebben we het in dit voorbeeld nog over een complete container met televisies, maar blockchain kan nog veel verder gaan. Je zou elke televisie een aparte code kunnen geven, maar je zou ook ook de diverse on- derdelen van de televisies kunnen opnemen in de blockchain. “Je kunt nu al met behulp van een barcode bepalen welke tv door wie, waar en wanneer is geproduceerd”, vertelt Koelewijn. “Sterker nog, je kunt tegenwoor- dig een potje jam met een chipje uitrusten waarmee je kunt controleren waar het potje zoals geweest is, of het altijd goed gekoeld is geweest, of het niet open is gemaakt. Je kunt zoveel traceren vastleggen als je wilt.”


Complex Er zijn nog wel praktische bezwaren. Koele- wijn: “Ook al is blockchain in principe be- hoorlijk veilig, we moeten toch zien hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Een tweede bezwaar is dat de blockchain misschien wel te complex is. Het vergt nu namelijk ontzet- tend veel rekentijd van computers en dat


Vroeger had je daar dus stapels papierwerk voor nodig, nu is dat niet meer nodig...


kost dus veel energie. Een vergelijkbaar iets zie je nu met bitcoin, wat feitelijk niets an- ders is dan blockchaintechnologie. Ook dat is een tamelijk energieverslindend iets.”


Inherent stabiel Terugkomend op veiligheid: de werking van een economisch systeem hangt vaak voor een groot deel af van de mogelijkheid om te kunnen frauderen met zo’n systeem. Koelewijn durft niet te zeggen in hoeverre blockchain bestand is tegen moedwillige fraude. “Kijk, een van de voordelen van blockchain is dat tracking & tracing veel makkelijker wordt. In het geval van Fipronil- eieren, zou je dus veel specifieker de eieren, die de stof bevatten, weggooien. Nu zijn er veel te veel eieren weggegooid, wat niet alleen veel geld kost, maar ook niet bepaald


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48